Hayes-Compatible Modem Là gì mới nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa về Hayes-Compatible Modem là gì ? ví dụ code mẫu, video hướng dẫn cách sử dụng cơ bản full, link tải tải về tương hỗ setup và sữa lỗi fix full với những thông tin tìm kiếm mới nhất được update lúc 2021-10-28 20:00:44

Định nghĩa Hayes-Compatible Modem là gì?
Hayes-Compatible Modem là Hayes-Tương thích Modem. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hayes-Compatible Modem – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.
Độ phổ cập(Factor rating): 5/10
Một modem Hayes-tương thích là một modem công nhận và tuân thủ những tập lệnh Hayes AT, một ngôn từ lệnh với chuỗi kết phù thích hợp với nhau để lệnh đầu ra khá đầy đủ cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí rất khác nhau. Hầu hết những modem theo Hayes lệnh thiết lập thông số kỹ thuật kỹ thuật để lệnh hoàn hảo nhất như treo lên, quay số và thay đổi những thông số kỹ thuật link.
: công nghệ tiên tiến

Giải thích ý nghĩa
Modem mà nhận ra cùng một tập hợp những lệnh được định nghĩa bởi Hayes trong tập lệnh Hayes được gọi Hayes-tương thích. Tiêu chuẩn này được phát triển cho những Hayes Smartmodem vào năm 1981. Một chuỗi chứa nhiều Hayes lệnh đặt với nhau, mà sẵn sàng sẵn sàng modem để quay ra. chuỗi như vậy được gọi là khởi strings.Initially, do thiếu những tiêu chuẩn bằng văn bản thích hợp, những nhà sản xuất khác chỉ đơn thuần và giản dị là sao chép những lệnh trọn vẹn có thể nhìn thấy bên phía ngoài và hành vi cơ bản. Như vậy, đã có một sự khác lạ trong cách modem thay đổi trạng thái của tớ và cơ chế lỗi xử lý của tớ. Khi được yêu cầu, những nhà sản xuất thêm những lệnh mới, làm cho modem không tương thích nhiều như một số trong những modem cần không khí trong lúc những người dân khác thì không. Trong những trường hợp khác, những nhà sản xuất modem thay đổi vận tốc truyền, để lại máy tính tránh khỏi thất bại về làm thế nào để xử lý bit đến. Hayes lệnh được đặt tại đầu của mỗi dòng lệnh và được kết thúc bằng một (/ r) nhân vật CR. Một số lệnh Hayes trọn vẹn có thể được sử dụng trên cùng một dòng, vô hiệu sự thiết yếu phải gõ AT trước mỗi lệnh. Dấu chấm phẩy được sử dụng như delimiters lệnh. Nếu lệnh Hayes là để được nhập vào dòng xoáy riêng không liên quan gì đến nhau, tạm ngưng trọn vẹn có thể được nhập giữa trước và lệnh tiếp theo cho tới lúc OK là gặp phải. tránh khỏi điều này nên phải gửi nhiều lệnh Hayes tại thuở nào điểm mà không cần chờ cho từng phản ứng lệnh.
What is the Hayes-Compatible Modem? – Definition
A Hayes-compatible modem is a modem that recognizes and adheres to the Hayes AT command set, a command language with strings that combine together to output complete commands for different operations. Most modems follow the Hayes command set specifications to complete commands such as hanging up, dialing and changing connection parameters.
Understanding the Hayes-Compatible Modem
Modems that recognize the same set of commands defined by Hayes in the Hayes command set are called Hayes-compatible. This standard was developed for the Hayes Smartmodem in 1981. A string holds multiple Hayes commands placed together, which prepares the modem to dial out. Such strings are called initialization strings.Initially, due to lack of proper written standards, other manufactures simply copied external visible commands and basic actions. Thus, there was a difference in how modems changed their states and their error-handling mechanisms. When required, manufacturers added new commands, making the modem more incompatible as some modems required spaces while others did not. In other instances, modem manufacturers changed baud rates, leaving computers clueless about how to handle incoming bits. Hayes commands are set at beginning of every command line and are terminated with a CR (/r) character. Several Hayes commands can be used on the same line, eliminating the need to type AT before each command. Semicolons are used as command delimiters. If Hayes commands are to be entered on separate lines, a pause can be entered between the previous and the next command until an OK is encountered. This avoids having to send multiple Hayes commands at a time without waiting for every command response.
tương quan

AT Command Set
Hayes Smartmodem
Modem
Command Language
Command Line
Cable Modem
XMODEM
YMODEM
Nubus
DB-25

Source: Hayes-Compatible Modem là gì? Technology Dictionary – – Techtopedia – Techterm

29

Review Hayes-Compatible Modem ?

Cập nhật thêm về một số trong những Review Hayes-Compatible Modem mới nhất và rõ ràng nhất tại đây.

Share Link Cập nhật Hayes-Compatible Modem miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Hayes-Compatible Modem Free.
#HayesCompatible #Modem Nếu Quý quý khách có thắc mắc hoặc thắc mắc về Hayes-Compatible Modem thì để lại phản hồi cuối Quý quý khách nhé. Xin cám ơn đã đọc bài.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x