Primary Key Là gì mới nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa về Primary Key là gì ? ví dụ code mẫu, video hướng dẫn cách sử dụng cơ bản full, link tải tải về tương hỗ setup và sữa lỗi fix full với những thông tin tìm kiếm mới nhất được update lúc 2021-10-28 16:39:37

Định nghĩa Primary Key là gì?
Primary Key là Khóa chính. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Primary Key – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.
Độ phổ cập(Factor rating): 8/10
Một khóa đó đó là một định danh duy nhất cho một kỷ lục cơ sở tài liệu. Khi một bảng được tạo ra, một trong những nghành thường được giao làm khóa chính. Trong khi khóa chính thường là một số trong những lượng, nó cũng trọn vẹn có thể là một trường văn bản hoặc kiểu tài liệu khác. Ví dụ, nếu một cơ sở tài liệu chứa những định nghĩa của thuật ngữ máy tính, nó sẽ có được ý nghĩa rằng mỗi học kỳ chỉ được liệt kê một lần trong cơ sở tài liệu. Bằng việc xác lập nghành “Thời hạn” làm khóa chính, nó sẽ đảm nói rằng không hạn được liệt kê nhiều hơn nữa một lần trong cơ sở tài liệu.
: công nghệ tiên tiến

Giải thích ý nghĩa

What is the Primary Key? – Definition
A primary key is a unique identifier for a database record. When a table is created, one of the fields is typically assigned as the primary key. While the primary key is often a number, it may also be a text field or other data type. For example, if a database contains definitions of computer terms, it would make sense that each term is only listed once in the database. By defining the “Term” field as the primary key, it would ensure that no term is listed more than once in the database.
Understanding the Primary Key

tương quan

Pretest
Primary Memory

Source: Primary Key là gì? Technology Dictionary – – Techtopedia – Techterm

368

Video Primary Key ?

Cập nhật thêm về một số trong những Review Primary Key mới nhất và rõ ràng nhất tại đây.

Share Link Down Primary Key miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Primary Key Free.
#Primary #Key Nếu Quý quý khách có thắc mắc hoặc thắc mắc về Primary Key thì để lại phản hồi cuối Quý quý khách nhé. Thanks you đã đọc bài.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x