Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z Full

Mẹo về Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z được Update vào lúc : 2022-10-14 16:36:37 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tập hợp điểm màn biểu diễn số phức là đường tròn cực hay

Tập hợp điểm màn biểu diễn số phức là đường tròn cực hay

Bài giảng: Các dạng bài tập hợp màn biểu diễn số phức cơ bản – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Nội dung chính

    Tập hợp điểm màn biểu diễn số phức là đường tròn cực hayNgân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại banmaynuocnong.comBài viết gần đâyVideo liên quan

Ví dụ 1: Tập hợp những điểm M màn biểu diễn số phức |z -2 + 5i| = 4 thoả mãn là:

A. Đường tròn tâm I(2 ; -5) và bán kính bằng 2.

B. Đường tròn tâm I(-2 ; 5) và bán kính bằng 4.

C. Đường tròn tâm I(2 ; -5) và bán kính bằng 4.

D. Đường tròn tâm O và bán kính bằng 2.

Hướng dẫn:

.Gọi số phức z = x + yi

|z -2 + 5i| = 4 <=> |x – 2 + (y + 5)i| = 4

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Vậy tập hợp điểm màn biểu diễn số phức là đường tròn tâm I(2; -5) bán kính R = 4.

Chọn C.

Ví dụ 2: Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu |z – 2| = 2 . Biết rằng tập hợp những điểm màn biểu diễn những số phức w = (1-i)z + i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó

A.2√2 B.r = 4 C.r = √2 D.r = 2

Hướng dẫn:

Ta có:

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Ta có:

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Đường tròn có bán kính là

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Chọn A.

Ví dụ 3:Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu |z -1| = 2 ; w = (1 + √3i)z + 2 .Tập hợp điểm màn biểu diễn của số phức w là đường tròn, tính bán kính đường tròn đó

A. R = 3 B. R = 2 C. R = 4 D. R = 5 .

Hướng dẫn:

w = (1 + √3i)z + 2 <=> w = (1 + √3i)(z -1) + 1 + √3i + 2

<=> w – (3 + √3i) = (1 + √3i)(z-1)

=> |w – (3 + √3i) | = | (1 + √3i)(z-1)| = |(1 + √3i)| |(z-1)| = 4

Chọn C.

Ví dụ 4:Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp màn biểu diễn số phức z thỏa mãn nhu cầu

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z là đường tròn C. Diện tích S của đường tròn C bằng bao nhiêu?

A.S = 4π B.S = 2π C.S = 3π D.S = π

Hướng dẫn:

Gọi M(x; y) là yếu tố màn biểu diễn số phức z = x + yi

Ta có:

|z|2 + z + z = 0 <=> x2 + y2 + x + yi + x – yi = 0

<=>x2 + y2 + 2x = 0

=> bán kinh R = 1 => S = πR2 = π

Chọn D

Ví dụ 5:xác lập tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn số phức z thoả Đk |z – 1 + 3i| ≤ 4 .

A. Hình tròn tâm I(-1;3), bán kính r = 4. B. Đường tròn tâm I(-1;3), bán kính r = 4.

C. Hình tròn tâm I(-1;-3), bán kính r = 4. D. Đường tròn tâm I(1;3), bán kính r = 4

Hướng dẫn:

Giả sử z = x + yi(x,y∈ R) , ta có z + 1 – 3i = x + 1 + (y-3)i.

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Vậy tập hợp những điểm trong mặt phẳng màn biểu diễn số phức z là hình tròn trụ tâm I(-1; 3), bán kính r = 4.

Chọn A.

Ví dụ 6:Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z là số thuần ảo. Tập hợp những điểm M màn biểu diễn số phức z là:

A. Đường tròn tâm O, bán kính R = 1.

B. Hình tròn tâm O, bán kính R = 1 (kể cả biên).

C. Hình tròn tâm O, bán kính R = 1 (không kể biên).

D. Đường tròn tâm O, bán kính R = 1 bỏ đi một điểm (0;1)

Hướng dẫn:

Gọi M(a ; b) là yếu tố màn biểu diễn số phức z = a + bi

Ta có:

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Tập hợp những điểm M là đường tròn tâm O, bán kính R=1 bỏ đi một điểm (0;1)

Đáp án D.

Ví dụ 7: Trong mặt phẳng phức Oxy, cho số phức z thỏa lần lượt một trong bốn Đk :

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

(III) : |z – 2i| = 4 , (IV) : |i(z – 4i)| = 3

Hỏi Đk nào để số phức z có tập hợp màn biểu diễn là đường thẳng.

Hướng dẫn:

A.(II),(III),(IV) B.(I),(II) C.(I)(IV) D.(I)

Gọi M(x; y) là yếu tố màn biểu diễn số phức z = x + yi

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

(III) : |z – 2i| = 4 <=> x2 + (y-2)2 = 16 ; (Đường tròn)

(IV) : |i(z – 4i)| = 3 <=> |4 + iz| = 3 <=> x2 + (y – 4)2 (Đường tròn)

Chọn D.

Ví dụ 8:Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu Đk |z -3 + 4i| ≤ 2 . Trong mặt phẳng Oxy tập hợp điểm màn biểu diễn số phức w = 2z + 1 – i là hình tròn trụ có diện tích s quy hoạnh

A. S = 9π B.S = 12π C.S = 16π D.S = 25π

Hướng dẫn:

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

<=> |w – 1 + i – 6 + 8i| ≤ 4 <=> |w – 7 + 9i| ≤ 4 (1)

Giả sử w = x + yi , khi đó (1) <=> (x -7)2 + (y + 9)2 ≤ 16

Suy ra tập hợp điểm màn biểu diễn số phức w là hình tròn trụ tâm I(7; -9), bán kính r = 4

Vậy diện tích s quy hoạnh cần tìm là S = π.42 = 16π

Chọn C.

Ví dụ 9:Trong mặt phẳng phức Oxy. tập hợp màn biểu diễn số phức z thỏa mãn nhu cầu

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z là đường tròn C. Khoảng cách từ tâm I của đường tròn (C) đến trục tung bằng bao nhiêu?

A. d(I ; Oy) = 1. B.d(I ; Oy) = 2. C.d(I ; Oy) = 0. D.d(I ; Oy) = √2 .

Hướng dẫn:

Gọi M(x ; y) là yếu tố màn biểu diễn số phức z = x + yi.

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

<=> |-iz – i| = 3 <=> |y + i(-x – 1)| = 3

<=> (x + 1)2 + y 2 = 9

Suy ra I(-1 ; 0) là tâm đường tròn (C)

=> d(I,Oy) = |XI| = 1

Chọn đáp án A.

Bài giảng: Các dạng bài tập hợp màn biểu diễn số phức nâng cao – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

    Dạng 1: Điểm màn biểu diễn số phức Dạng 2: Tập hợp điểm màn biểu diễn số phức là đường thẳng Dạng 4: Tập hợp điểm màn biểu diễn số phức là một miền Dạng 5: Tập hợp điểm màn biểu diễn số phức là đường eclip

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại banmaynuocnong

    Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Học sinh

Xin hãy chỉ cho cách em cách làm bài này. Kể cả công thức và cách chứng tỏ với ạ.

Gia sư QANDA – DinhdeTai

Trang chủ/Câu hỏi Trắc nghiệm/Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 + iz/1 + z trong mặt phẳng tọa độ Oxy |

Bài viết mới gần đây

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + zReply
Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z3
Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z0
Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z Chia sẻ

250

Review Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z

Nếu Pro sau khi đọc nội dung bài viết Biết tập hợp những điểm màn biểu diễn số phức w = 3 iz 1 + z , bạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #tập #hợp #những #điểm #biểu #diễn #số #phức

Tinh thanh

Tinh thanh

Tôi là người năng động và yêu thích những công việc liên quan đến con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, do đó tôi có thể nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc báo và nghe nhạc để giải trí. và viết blog về tin tức mẹo vặt thủ thuật review video kinh nghiệm hữu ích