Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách ghi mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mới nhất 2022

Share Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách ghi mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mới nhất 2022

You đang search từ khóa Chia Sẻ Mẹo Cách Cách ghi mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2022-10-30 12:39:38

Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07a/NS; Cách điền mẫu C1-07a/NS theo thông tư 19/2022/TT-BTC mới nhất lúc nộp tiền thuế bị sai sót.

– Khi phát hiện viết sai giấy nộp. tiền vào NSNN (Nộp. nhầm tiền thuế vào thông tin tài khoản cơ quan thu, nộp. sai cơ quan thuế…), các bạn phải làm Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN, kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) để nộp. cho cơ quan thuế (cơ quan thu).

Nếu bạn chưa có mẫu mới nhất thì tải về tại đây:

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
 

 ———————————————————-

CƠ QUAN THU

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN, HOÀN TRẢ NSNN
Điều chỉnh thu NSNN □ Điều chỉnh hoàn trả NSNN □

Mẫu số C1-07a/NS
(Theo TT số 19/2022/TT-BTC ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Số: ……..…..

 
Kính gửi Kho bạc Nhà nước: Quận Cg cầu giấy  Tỉnh, TP: Tp Hà Nội Thủ Đô.
THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:
Cơ quan đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh: Công ty kế toán . Mã cơ quan thu 0106208569.
Địa chỉ:. Số 9A, ngõ 181 Đường xuân Thuỷ Xã Dịch vọng Hậu Quận/Huyện Cg cầu giấy Tỉnh, TP Tp Hà Nội Thủ Đô.

Do việc lập thông tin thu NSNN hoặc hoàn trả NSNN chưa đúng chuẩn, nay đề xuất kiến nghị KBNN Quận TX Thanh Xuân kiểm soát và điều chỉnh lại như sau:

GNT/Lệnh hoàn trả

Mã số thuế

Lý do kiểm soát và điều chỉnh

tin tức chứng từ nộp NSNN/Lệnh hoàn trả

Đề nghị kiểm soát và điều chỉnh

Số

Ngày

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Các thông tin khác đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh:

– …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ..……

 

CƠ QUAN THU
Ngày … tháng … năm …..

 

KẾ TOÁN

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)
 

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 

GNT: Số, Ngày: Là số và ngày trên giấy nộp. tiền bị sai muốn kiểm soát và điều chỉnh.
Mã số thuế: Ghi MST công ty bạn.
Lý do điều chỉnh: Nội dung mà bạn muốn điều chỉnh: VD: Điều chỉnh mã Chương, mã NDKT (mã tiểu mục) …
Cột “tin tức chứng từ đã nộp NSNN”: Là thông tin trên giấy tờ nộp tiền thuế bị sai muốn kiểm soát và điều chỉnh.
Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế quản trị và vận hành Doanh Nghiệp để biết mã Tài khoản kiểm tra.
Mã NDKT: Viết theo giấy nộp. tiền vào NSNN hoặc tra trong Thông tư 324/năm trong năm này/TT-BTC
Mã CQ thu: Liên hệ với cơ quan thuế quản trị và vận hành Doanh Nghiệp để biết mã số của CQ thuế đó.
Mã chương: Viết theo giấy nộp. tiền vào NSNN hoặc tra trong Thông tư 324/năm trong năm này/TT-BTC

Chi tiết: Cách ghi mã chương, mã NDKT.
Kỳ thuế: Kỳ thuế mà các bạn đã nộp tiền thuế sai.
Số tiền: Là số tiền thuế đã nộp. và muốn điều chỉnh.

Cột “Đề nghị kiểm soát và điều chỉnh” Các bạn có nhu yếu muốn kiểm soát và điều chỉnh như nào thì ghi vào nhé.

Trình tự thực hiện:
– Các bạn lập 03 liên Giấy đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh thu NSNN: Gửi cơ quan thu xác nhận (cơ quan thuế đóng dấu), sau đó gửi 1 bản đến kho bạc nhà nước thực hiện điều chỉnh.
– Các liên được xử lý như sau:
  + 01 liên làm căn cứ hạch toán điều chỉnh và lưu tại kho bạc nhà nước;
  + 01 liên gửi cơ quan đề nghị điều chỉnh (Qua cơ quan quản trị và vận hành thu);
  + 01 liên lưu tại Doanh Nghiệp.

———————————————————————————-

Chúc những bạn thành công xuất sắc!
Bạn muốn học cách kê khai thuế tháng/quý, hoàn thiện sổ sách, lương, BHXH, lập Báo cáo tài chính, Lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm…
trọn vẹn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thực tế.

—————————————————————————————–
 

268

Link tải về Cách ghi mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Cách ghi mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất, Post sẽ hỗ trợ Quý khách hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách ghi mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

Bạn đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách ghi mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comments hoặc Join nhóm zalo để được phản hồi nghen.
#Cach #ghi #mâu #C107aNS #giây #đê #nghi #điêu #chinh #thu #NSNN

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x