Mẹo Cách Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN Mới nhất 2022

Share Kinh Nghiệm Cách Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN Mới nhất 2022

Bạn đang search từ khóa Share Mẹo Cách Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2022-10-28 20:06:33

Hướng dẫn cách lập. tờ khai thuế nhà thầu quốc tế mẫu 01/NTNN trên ứng dụng HTKK (dành cho trường hợp. bên VN khấu trừ và nộp. thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài), cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng.

Có 3 phương pháp để nộp tờ khai thuế nhà thầu đó là: Nộp trực tiếp; nộp qua mạng; kê khai trực tuyến (Hiện tại thường sẽ nộp qua mạng hoặc trực tuyến nhé), rõ ràng như sau:

1. Nếu Chi cục thuế chỗ bạn nhận bản cứng -> Các bạn cũng trọn vẹn có thể tải mẫu tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/năm trước đó/TT-BTC ngày thứ 6/8/năm trước đó của Bộ Tài chính về tại đây: Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

 ————————————————————————-
 
2. Cách lập tờ khai thuế nhà thầu trên HTKK rồi nộp qua mạng:

– Đăng nhập. vào phần mềm HTKK bằng MST nhà thầu (MST kê khai thay nhà thầu là MST mà Doanh Nghiệp lên Đk với cơ quan thuế)

– Chọn: “Thuế nhà thầu” -> “Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – 01/NTNN”:

 

 

– Sau khi chọn xong, màn hình xuất hiện tờ khai như hình dưới;

Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN chi tiết từng chỉ tiêu:

Cột 1: “Nội dung”

– Chỉ tiêu này phản ánh nội dung việc làm mà Nhà thầu quốc tế thực thi theo từng hợp đồng ký kết với Bên Việt Nam. Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu này rõ ràng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại, phục vụ dịch vụ của Nhà thầu theo những nhóm ngành nghề tương ứng theo hợp đồng, với những mức tỷ suất GTGT, tỷ suất thu nhập chịu thuế trên lệch giá… rất khác nhau.

– Trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhiều Nhà thầu quốc tế hoặc một Nhà thầu quốc tế nhưng có nhiều hợp đồng Nhà thầu thì kê khai riêng theo từng hợp đồng thầu.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A tại Việt Nam ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị cho Dự án Nhà máy xi-măng với Doanh nghiệp B tại quốc tế. Doanh nghiệp B sẽ thực thi bán máy móc thiết bị và phục vụ dịch vụ hướng dẫn lắp ráp, giám sát lắp ráp, bảo hành, bảo dưỡng cho Doanh nghiệp A thì tại cột (1) “Nội dung” của Tờ khai được ghi như sau:
 

                Nội dung

(1)

1. Doanh nghiệp B

– Bán dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị

– Dịch Vụ TM hướng dẫn lắp ráp, giám sát lắp ráp, bảo hành, bảo dưỡng

– Trường hợp trong hợp đồng Nhà thầu có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại, phục vụ dịch vụ tính thuế theo tỷ suất GTGT, tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lệch giá rất khác nhau thì NNT khai thuế tách riêng giá trị của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; nếu không tách riêng được thì khai chung vào một trong những dòng và vận dụng tỷ suất GTGT, tỷ suất thuế TNDN tốt nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Cột 2: “Mã số thuế”

– Người nộp thuế ghi mã số thuế của những Nhà thầu quốc tế thực thi hợp đồng Nhà thầu. 
 
Cột 3: “Hợp đồng số … ngày … tháng …”

– Ghi thông tin về hợp đồng Nhà thầu với từng Nhà thầu quốc tế, gồm có: số hợp đồng và ngày, tháng ký hợp đồng giữa Bên Việt Nam và Nhà thầu.

Cột 4: “Doanh thu chưa gồm có thuế GTGT”

– Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thực thanh toán trong kỳ của Bên Việt Nam cho Nhà thầu quốc tế. Số tiền thanh toán được kê khai rõ ràng theo từng nội dung việc làm trong hợp đồng.

– Trường hợp trong tháng có nhiều lần thanh toán cho cùng một hợp đồng Nhà thầu, số tiền ghi vào chỉ tiêu này là tổng số số tiền thanh toán trong tháng.

Cột 5: “Ngày thanh toán”

– Người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu này ngày thanh toán tương ứng với số tiền cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của từng hợp đồng Nhà thầu.
– Trường hợp khai thuế Nhà thầu theo tháng mà trong tháng có nhiều lần thanh toán thì không kê khai chỉ tiêu này.

Cột 6: “Doanh thu tính thuế GTGT”

– Là toàn bộ lệch giá chưa trừ những khoản thuế phải nộp, kể cả những khoản ngân sách do Bên Việt Nam trả thay.
 
Cách xác lập lệch giá tính thuế GTGT riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng:
 
– Trường hợp. giá trị hợp. đồng không bao gồm thuế GTGT phải nộp.:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa gồm có thuế GTGT

1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lệch giá

Ví dụ 1: Nhà thầu quốc tế A phục vụ cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy sản xuất xi-măng Z, giá hợp đồng chưa gồm có thuế GTGT (nhưng đã gồm có thuế TNDN) là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và thao tác cho nhân viên cấp dưới quản trị và vận hành của Nhà thầu quốc tế A với giá trị chưa gồm có thuế GTGT là 40.000 USD. Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam phụ trách trả thuế GTGT thay cho Nhà thầu quốc tế.

– Việc xác lập lệch giá tính thuế GTGT của Nhà thầu quốc tế A như sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

300.000 + 40.000

=

357.894,73 USD

(1- 5%)

 
– Trường hợp. Nhà thầu nước ngoài giao bớt giá trị hợp. đồng (công việc) cho nhà thầu phụ:
=> Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu quốc tế không gồm có mức giá trị việc làm do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ quốc tế thực thi.
 
Ví dụ 2: Nhà thầu quốc tế A ký hợp đồng xây dựng nhà máy sản xuất xi-măng Z với Bên Việt Nam với tổng mức hợp đồng là 10 triệu USD (giá đã gồm có thuế GTGT). Theo Hợp đồng, Nhà thầu quốc tế A sẽ giao bớt phần giá trị xây lắp (được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam) cho Nhà thầu phụ Việt Nam B với giá trị là 01 triệu USD (giá chưa gồm có thuế GTGT); ngoài ra, trong quy trình xây dựng Nhà máy xi-măng Z để thực thi hợp đồng nhà thầu, Nhà thầu quốc tế A mua vật tư nguyên vật tư (gạch, xi-măng, cát…) thực thi xây lắp và mua nhiều chủng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ như thuê xe, khách sạn cho Chuyên Viên, mua văn phòng phẩm… phục vụ cho việc thực thi hợp đồng.
 
– Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu quốc tế A trong trường hợp này được xác lập như sau:
=> Doanh thu tính thuế GTGT = 10 triệu USD – 1 triệu USD = 9 triệu USD

– Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu quốc tế A không được trừ những khoản vật tư nguyên vật tư, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ như thuê xe, thuê nhà nghỉ cho Chuyên Viên, mua văn phòng phẩm…

———————————————————————————

Chi tiết : Cách tính thuế nhà thầu quốc tế

 —————————————————————-
 
Cột 7: “Tỷ lệ % thuế GTGT trên lệch giá”

Người nộp thuế xác lập tỷ suất (%) GTGT tính trên lệch giá tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại do Nhà thầu quốc tế thực thi theo hợp đồng và ghi vào chỉ tiêu này.

– Tỷ lệ (%) GTGT được quy định tại Thông tư số 103/năm trước đó/TT-BTC ngày thứ 6/08/năm trước đó của Bộ Tài chính và được xác lập cho từng ngành nghề rõ ràng như sau:

STT

Ngành marketing thương mại

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch Vụ TM, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp ráp không bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải lối đi bộ, dịch vụ có gắn với thành phầm & hàng hóa; xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động marketing thương mại khác

2

 
Cột 8: “Thuế GTGT phả nộp”

Chỉ tiêu này phản ánh tiền thuế GTGT phải nộp của nhà thầu quốc tế trong kỳ tính thuế.

Thuế GTGT phát sinh trong kỳ được xem theo công thức:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế Giá trị ngày càng tăng

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lệch giá

Chỉ tiêu (8)

=

Chỉ tiêu (6)

x

Chỉ tiêu (7)

Cột 9: “Doanh thu tính thuế TNDN”

– Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ lệch giá đã gồm có toàn bộ những khoản thuế và chi phí khác do bên VN trả thay trừ thuế GTGT.
 
Cách xác lập lệch giá tính thuế TNDN riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng:

– Trường hợp DT nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp.:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không gồm có thuế TNDN

1 – Tỷ lệ thuế TNDN tính trên lệch giá tính thuế

 
Ví dụ 3: Nhà thầu quốc tế A phục vụ cho Bên Việt Nam dịch vụ giám sát khối lượng xây dựng nhà máy sản xuất xi-măng Z, giá hợp đồng chưa gồm có thuế GTGT, thuế TNDN là 285.000 USD. Ngoài ra, Bên Việt Nam thu xếp chỗ ở và thao tác cho nhân viên cấp dưới quản trị và vận hành của Nhà thầu quốc tế với giá trị là 38.000 USD (chưa gồm có thuế GTGT, TNDN). Theo Hợp đồng, Bên Việt Nam phụ trách trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho nhà thầu quốc tế. Việc xác lập số thuế TNDN nhà thầu quốc tế phải nộp như sau:

Xác định lệch giá tính thuế:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

285.000 + 38.000

=

340.000 USD

(1- 5%)

Chi tiết 1 số ít trường hợp khác những bạn nhấn vào đường link: “Cách tính thuế nhà thầu quốc tế” phía trên nhé
——————————————————————————
Cột 10: “Tỷ lệ thuế TNDN”

– Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên lệch giá được quy định tại Thông tư 103/năm trước đó/TT-BTC ngày 06/08/năm trước đó của Bộ tài chính và được xác lập cho từng ngành nghề, rõ ràng như sau:

STT

Ngành marketing thương mại

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên lệch giá tính thuế

1

Thương mại: phân phối, phục vụ thành phầm & hàng hóa, nguyên vật tư, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, phục vụ thành phầm & hàng hóa, nguyên vật tư, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam gồm có cả phục vụ thành phầm & hàng hóa theo như hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công thành phầm & hàng hóa cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế); phục vụ thành phầm & hàng hóa theo Đk Giao hàng của Các lao lý thương mại quốc tế – Incoterms

1

2

Dịch Vụ TM, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

5

Riêng:
– Dịch Vụ TM quản trị và vận hành nhà hàng quán ăn, khách sạn, casino;

10

– Dịch Vụ TM tài chính phái sinh

2

3

Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển

2

4

Xây dựng, lắp ráp có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị

2

5

Hoạt động sản xuất, marketing thương mại khác, vận chuyển (gồm có vận chuyển đường thủy, vận chuyển hàng không)

2

6

Chuyển nhượng sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, chứng từ tiền gửi,tái bảo hiểm ra quốc tế, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

0,1

7

Lãi tiền vay

5

8

Thu nhập bản quyền

10

 
Cột 11: “Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định”
– Chỉ tiêu này phản ánh số thuế được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký kết kết giữa Việt Nam và Quốc gia/vùng lãnh thổ mà Nhà thầu quốc tế thuộc đối tượng người dùng cư trú.
 
       Trường hợp Nhà thầu quốc tế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định thì Bên Việt Nam ký hợp đồng gửi cho cơ quan thuế Hồ sơ thông tin thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định trong thời hạn 15 ngày trước thời hạn khai thuế. Trường hợp năm trước đó này đã thông tin thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì trong năm tiếp theo chỉ việc thông tin những bản chụo hợp đồng kinh tế tài chính mới ký kết với những tổ chức triển khai, thành viên tại Việt Nam và quốc tế (nếu có) có xác nhận của người nộp thuế.
 
       Trường hợp Nhà thầu quốc tế không thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì không kê khai vào chỉ tiêu này.

Cột 12: “Thuế TNDN phải nộp”

Chỉ tiêu này xác lập thuế TNDN phải nộp của Nhà thầu quốc tế trong kỳ tính thuế.

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ được xác lập theo công thức:
 

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên lệch giá tính thuế

Chỉ tiêu (12)

=

Chỉ tiêu (09)

x

Chỉ tiêu (10)

Chỉ tiêu (11)

 

———————————————————————————————

=> Sau khi kê khai xong những chỉ tiêu: Các bạn nhập vào Dòng Tổng cộng ở cả 2 cột số 8 và 12 -> Để ứng dụng HTKK tổng hợp số tiền thuế nhà thầu phải nộp.

-> Tiếp đó những bạn kết xuất XML để nộp qua mạng. (Cách nộp: Bấm vào đường link “Cách kê khai thuế nhà thầu qua mạng” phía dưới)

————————————————————————————–
 

3. Cách lập tờ khai thuế nhà thầu trực tuyến.

– Cách này là cách tiện nhất vì những những bạn sẽ làm hết trên website: nhantokhai.gdt.gov.vn (mà không cần làm Tờ khai trên HTKK).

Chi tiết về kiểu cách kê khai trực tuyến, cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng, cách Đk MST nhà thầu quốc tế … tại đây: Cách kê khai thuế nhà thầu qua mạng

 

: Cách ghi giấy nộp tiền thuế nhà thầu
 

Kế toán xin chúc những bạn thành công xuất sắc!

__________________________________________________

12

Link tải về Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN Full rõ ràng

Share một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN mới nhất, Bài viết sẽ hỗ trợ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN

You đã xem Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách lập. tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Cach #lâp #tơ #khai #thuê #nha #thâu #mâu #01NTNN

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x