Thủ Thuật Cách Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ Mới nhất 2022

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ Mới nhất 2022

Quý khách đang search từ khóa Share Mẹo Cách Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2022-10-28 17:00:35

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo quý và tháng trên HTKK mới nhất, hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cách ghi Tờ khai thuế GTGT rõ ràng từng chỉ tiêu.

——————————————————————————————————-
Lưu ý: 
– Mẫu 01/GTGT là dành riêng cho những Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ -> Cách xác lập kê khai theo pp khấu trừ hay trực tiếp, những bạn xem tại đây nhé: ► Cách kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ

– Phải kê khai trên ứng dụng HTKK mới nhất, nếu chưa tồn tại bạn cũng trọn vẹn có thể tải về hoặc xem tại đây nhé: ► Phần mềm HTKK mới nhất

—————————————————————————–
 

Sau đây Công ty kế toán sẽ hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên ứng dụng HTKK mới nhất, rõ ràng từng chỉ tiêu:

Chú ý: Nếu Doanh Nghiệp không phát sinh thuế đầu ra, nguồn vào… thì vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nhé (Tích vào chỉ tiêu 21) -> Kết xuất rồi nộp qua mạng như thường thì nhé.

——————————————————————–

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng HTKK:
-> Chọn: “Thuế giá trị ngày càng tăng”
-> Chọn: “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”
-> Chọn loại tờ khai: “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý)
-> Chọn kỳ tính thuế: “Tháng – quý, năm” (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)
-> Chọn những phụ lục nếu có (VD: Trường hợp kê khai thuế GTGT vãng lai …), còn nếu là những Doanh Nghiệp thường thì sẽ không còn cần chọn Phụ lục, những những bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai thôi nhé
-> Sau đó chọn: “Đồng ý”: như hình dưới:
 

 – Sau khi những bạn ấn “Đồng ý” màn hình hiển thị sẽ xuất hiện như hình dưới:

 ———————————————————————-
 
Bước 2: Cách ghi Tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT:

1. Cách kê khai hóa đơn nguồn vào:

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh hóa đơn đầu ra, nguồn vào bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: – Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
– Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.
– Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất tài liệu thì bạn phải nhập bằng tay thủ công số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: – Giá trị của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa tồn tại thuế GTGT. 

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay là không được khấu trừ, thì những bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ Đk được khấu trừ).
 

VD 1: Công ty kế toán SXKD món đồ Chịu thuế GTGT.
– Trong quý có mua 1 xe xe hơi trị giá 2.000.000.000, tiền thuế GTGT là: 200.000.000.
– Vì Công ty không phải là Doanh Nghiệp: (Kinh doanh vận tải lối đi bộ hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn; xe hơi vốn để làm làm mẫu và lái thử cho marketing thương mại xe hơi) -> Nên công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT là: 160.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:
 

Chỉ tiêu 23: 2.000.000.000
Chỉ tiêu 24: 200.000.000
Chỉ tiêu 25: 160.000.000. (Vì chỉ được khấu trừ 160tr, nên chỉ có thể ghi vào chỉ tiêu 25 số tiền được khấu trừ)

————————————————————————————————
 

VD 2: Công ty SXKD món đồ KHÔNG chịu thuế. 
– Trong quý có phát sinh những hóa đơn nguồn vào Tổng cộng: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000.

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23: 100.000.000
Chỉ tiêu 24: 10.000.000
Chỉ tiêu 25: 0 (Vì không được khấu trừ, nên chỉ có thể tiêu 25 = 0)

—————————————————————————————————–
 

VD 3: Công ty vừa marketing thương mại món đồ CHỊU THUẾ và KHÔNG CHỊU THUẾ.

+) Trong quý Công ty có những hóa đơn nguồn vào như sau:

– Tổng ngân sách (hóa đơn nguồn vào) là: 450.000.000, thuế GTGT: 45.000.000, trong số đó: 
    – Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD món đồ CHỊU THUẾ: 200.000.000. Thuế GTGT: 20.000.000
    – Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD món đồ KHÔNG CHỊU THUẾ: 150.000.000. Thuế GTGT: 15.000.000
    – Hóa đơn dùng chung cho toàn bộ CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000

+) Trong quý đó Công ty có Doanh thu rõ ràng như sau:

– Tổng Doanh thu là: một triệu.000 trong số đó:
    – Doanh thu từ việc bán thành phầm CHỊU THUẾ: 600.000.000
    – Doanh thu từ việc bán thành phầm KHÔNG CHỊU THUẾ: 400.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23: 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000
Chỉ tiêu 24: 20.000.000 + 15.000.000 + 10.000.000 = 45.000.000
Chỉ tiêu 25: 20.000.000 + 6.000.000 = 26.000.000

=> Cách tính để ghi vào chỉ tiêu 25:

– Số thuế GTGT nguồn vào dùng riêng cho việc SXKD món đồ CHỊU THUẾ thì sẽ tiến hành khấu trừ toàn bộ. (ghi vào 25)

– Số thuế GTGT nguồn vào dùng riêng cho việc SXKD món đồ KHÔNG CHỊU THUẾ thì sẽ tiến hành KHÔNG được khấu trừ (tức là sẽ không còn được ghi vào 25)

– Còn số thuế GTGT dùng chung (10.000.000) ta sẽ phân loại theo tỷ suất % lệch giá như sau:
       + Doanh thu từ CHỊU THUẾ là: 600.000.000/ 1 tỷ: Chiếm 60%
       + Doanh thu từ KHÔNG CHỊU THUẾ Là: 400.000.000/ 1 tỷ: Chiếm 40%

=> Như vậy: Thuế GTGT được khấu trừ là 10.000.000 x 60% = 6.000.000
 

—————————————————————————————————–

2. Cách kê khai hóa đơn đầu ra:

– Các nên phải xác lập được Doanh Nghiệp sản xuất marketing thương mại món đồ chịu thuế bao nhiêu % để kê khai cho đúng chuẩn nhé, có 5 trường hợp: Không chịu thuế, Thuế suất 0%, Thuế suất 5%, Thuế suất 10%, Không phải tính nộp thuế, rõ ràng như sau:
 

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra không chịu thuế GTGT
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

VD 4: Cùng với VD 3 phía trên, thì những bạn nhập vào chỉ tiêu 26: 400.000.000

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động hóa update.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 0%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 5%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 10%
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra không tính thuế:
– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT những bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động hóa update.

——————————————————————————————————-

3. Cách kê khai Chỉ tiêu 37 và 38:
 
Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

– Sau khi kê khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh xong -> Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

VD 5: Hiện tại bạn đang kê khai thuế GTGT quý IV/2022.
– Nhưng lại phát hiện kê khai sai hóa đơn đầu ra của Qúy 1/2022 -> Nên phải vào tờ khai Qúy 1/2022 để kê khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh.
=> Sau khi kê khai tương hỗ update xong thì trên “Phụ lục KHBS” xuất hiện Chỉ tiêu  [43]: (một triệu), nằm trong ngoặc -> Tức là số âm (giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).
-> Như vậy những bạn sẽ nhập một triệu vào Chỉ tiêu [37] của Qúy 4/2022.
 
Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

– Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
– Tức là: Sau khi kê khai tương hỗ update xong -> Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS là số dương (Tức là: Không nằm trong ngoặc đơn) -> Thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

VD 6: Cùng với ví dụ 5 trên.
– Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai Qúy 1/2022 thì trên Phụ lục KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43: một triệu (Không nằm trong ngoặc đơn tức là số dương)
-> Như vậy những bạn sẽ nhập một triệu vào Chỉ tiêu [38] của Tờ khai Qúy 4/2022.

Chi tiết xem tại đây:►Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

———————————————————————————————–
 
Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động hóa update.

Chỉ tiêu [40b]:
– Chỉ Áp dụng riêng với trường hợp NNT thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi.
 – Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được to nhiều hơn giá trị chỉ tiêu [40a]. 

——————————————————————————————————–
 
4. CUỐI CÙNG: Các bạn quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là:

Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì ứng dụng sẽ tự động hóa chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

—————————————————————————————————
 
– Nếu có chỉ tiêu nào mà những bạn không hiểu biết, những bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1” sẽ tiến hành bố trí theo phía dẫn rõ ràng nhé!

=> Sau khi đã kê khai xong những bạn kết xuất XML rồi nộp qua mạng nhé.
-> Tiếp đó là nộp thuế (nếu có nhé) -> :► Cách Đk nộp thuế điện tử

——————————————————————————————————
 

Kế toán xin chúc những bạn thành công xuất sắc!
Các bạn có nhu yếu muốn học thực hành thực tiễn tính thuế – kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, Cách xác lập ngân sách được trừ, không được trừ, Lập tờ khai quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm… trực tiếp trên giấy tờ thực tiễn, thì trọn vẹn có thể tham gia: Lớp :học thực hành thực tiễn kế toán thuế nâng cao

__________________________________________________

265

Link tải Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ mới nhất, Post sẽ hỗ trợ Quý khách hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ

Bạn đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comment hoặc Join nhóm zalo để được phản hồi nhé.
#Cách #lập #tờ #khai #thuế #GTGT #mẫu #01GTGT #theo #khấu #trừ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x