Mẹo Cách Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK Mới nhất 2022

Chia Sẻ Thủ Thuật Cách Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK Mới nhất 2022

Quý khách đang search từ khóa Chia Sẻ Kinh Nghiệm Cách Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2022-10-28 20:34:14

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (01A/TNDN) là tờ khai dành riêng cho Doanh Nghiệp khai thuế theo thu nhập thực tiễn phát sinh. Công ty kế toán xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK mới nhất theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC
 
Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng HTKK.

– Bạn nên thực thi kê khai trên ứng dụng HTKK mới nhất để ngăn cản những lỗi nhé, nếu khách hàng chưa tồn tại, trọn vẹn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK mới nhất
 
Bước 2: Lựa chọn tờ khai:
 
– Sau khi đăng nhập vào ứng dụng HTKK -> Chọn mục “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”: – > “Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)”, như hình dưới:

 
– Tiếp đó những bạn chọn “Qúy kê khai” (Mặc định là quý hiện tại và tờ khai lần đầu) -> Chọn “Các phụ lục” -> Click “Đồng ý” màn hình hiển thị sẽ xuất hiện như sau:

 

Bước 3: Cách ghi những chỉ tiêu trên tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)”:
 
Chỉ tiêu [21] – Doanh thu phát sinh trong kỳ:
– Là tổng lệch giá phát sinh trong kỳ tính thuế (chưa tồn tại thuế GTGT riêng với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; hoặc có thuế GTGT riêng với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), gồm có: lệch giá cả thành phầm hóa và phục vụ dịch vụ, lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính và thu nhập khác. Cụ thể:
 
+ Doanh thu bán thành phầm hóa và phục vụ dịch vụ: là lệch giá thuần từ phục vụ hàng hoá, dịch vụ của cơ sở marketing thương mại trong kỳ tính thuế (gồm có cả lệch giá xuất khẩu, lệch giá đẩy ra cho những doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu tại chỗ).
 
+ Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính: là những khoản lệch giá thuần từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính gồm có lãi tiền vay, lãi tiền gửi, tiền bản quyền, thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi từ bán ngoại tệ, lãi do chuyển nhượng ủy quyền vốn, hoàn nhập dự trữ giảm giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và lệch giá từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tài chính khác của cơ sở marketing thương mại trong kỳ tính thuế.
 
+ Thu nhập khác: là những khoản thu nhập ngoài những khoản thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính của cơ sở marketing thương mại và thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế. Các khoản thu nhập khác gồm có thu từ nhượng, bán, thanh lý tài sản, thu tiền phạt do những đối tác chiến lược vi phạm hợp đồng, những khoản tiền thưởng từ người tiêu dùng, quà biếu, quà tặng, những khoản thu nhập của năm trước đó chưa hạch toán vào thu nhập…
 
Chỉ tiêu [22] – Chi tiêu phát sinh trong kỳ:
– Là toàn bộ những khoản ngân sách hợp lý phát sinh tương quan đến lệch giá phát sinh trong kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp lý. Chỉ tiêu này gồm có: Chi tiêu sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; Chi tiêu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính và những khoản ngân sách khác. Chỉ tiêu này được xác lập rõ ràng như sau:
 
+ Chi tiêu sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ là toàn bộ những khoản ngân sách sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế tương ứng với lệch giá phát sinh trong kỳ được xác lập để tính lợi nhuận thuần từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.
 
+ Chi tiêu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài đó đó là những khoản ngân sách hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính trong kỳ tính thuế, gồm có những khoản ngân sách hoặc những khoản lỗ tương quan đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt góp vốn đầu tư tài chính, ngân sách cho vay vốn ngân hàng và đi vay vốn ngân hàng, ngân sách góp vốn link kinh doanh, lỗ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thời hạn ngắn, ngân sách thanh toán giao dịch thanh toán bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, khoản lập và hoàn lập dự trữ, giảm giá góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, góp vốn đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỉ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ.
 
+ Các khoản ngân sách khác là những khoản ngân sách của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoài những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất marketing thương mại và hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính của doanh nghiệp.
 
Chỉ tiêu [24] – Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp lý thuế:
– Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ những khoản kiểm soát và điều chỉnh về lệch giá hoặc ngân sách được ghi nhận theo chính sách kế toán, nhưng không phù phù thích hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của cơ sở marketing thương mại.
 
Chỉ tiêu [25] – Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp lý thuế:
– Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ những khoản kiểm soát và điều chỉnh về lệch giá hoặc ngân sách được ghi nhận theo chính sách kế toán, nhưng không phù phù thích hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm giảm tổng lợi nhuận phát sinh của cơ sở marketing thương mại.
 
Chỉ tiêu [27] – Thu nhập miễn thuế:
– Là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được xác lập vị trí căn cứ vào Đk thực tiễn cơ sở marketing thương mại đang rất được hưởng ưu đãi thuế theo Luật thuế TNDN.
 
Chỉ tiêu [28] – Số lỗ chuyển kỳ này:
– Bao gồm số lỗ trong năm trước đó chuyển sang và số lỗ của những quý trước chuyển sang theo quy định của Luật thuế TNDN.

Chú ý: Số lỗ tối đa được chuyển phải bằng số lãi của quý hiện tại.
VD: Quý I lỗ 50tr, sang quý II lãi 30tr, vậy số lỗ tối đã được chuyển và nhập vào chỉ tiêu này là 30tr
 
Chỉ tiêu [30] – Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất 20%:
– Là thu nhập tính thuế của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ vận dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%.
 
Doanh nghiệp thuộc đối tượng người dùng vận dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp có tổng lệch giá năm < 20 tỷ VNĐ.
 
Chỉ tiêu [31] – Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất 22%:
– Là thu nhập tính thuế của cơ sở marketing thương mại phát sinh trong kỳ vận dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo quy định của Luật thuế TNDN.

Chú ý: Những Doanh Nghiệp mới xây dựng thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu trung bình của hàng tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì Doanh Nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Chi tiết xem tại đây: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Chỉ tiêu [32] – Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất ưu đãi:
– Là thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất ưu đãi trong trường hợp được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN.
 
Chỉ tiêu [32a] – Thuế suất ưu đãi:
– Là mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi riêng với những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thực tiễn đạt những Đk được hưởng ưu đãi theo quy định của luật thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp được hưởng nhiều mức thuế suất ưu đãi rất khác nhau thì liệt kê những mức thuế suất ưu đãi trên cùng chỉ tiêu này, cách nhau dấu chấm phẩy.
 
Chỉ tiêu [33] – Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất khác:
– Là thu nhập tính thuế của cơ sở marketing thương mại có hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Việt Nam.
 
Chỉ tiêu [33a] – Thuế suất khác:
– Là mức thuế suất thuế TNDN vận dụng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Việt Nam từ 30% đến 50% phù phù thích hợp với từng dự án công trình bất Động sản, từng cơ sở marketing thương mại.
 
Chỉ tiêu [35] –  Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm:
– Là tổng số thuế TNDN dự kiến được miễn giảm trong kỳ tính thuế, gồm có số thuế TNDN được miễn, giảm theo Luật thuế TNDN; theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và miễn, giảm khác ngoài Luật thuế TNDN.
 
Chỉ tiêu [35a] – Số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có):
– Là số thuế TNDN phát sinh trong kỳ được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có).
 
Chỉ tiêu [35b] – Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có):
– Là số thuế TNDN được miễn, giảm theo những quy định khác ngoài Luật Thuế TNDN phát sinh trong kỳ mà doanh nghiệp được hưởng (nếu có).
 

Chúc những bạn thành công xuất sắc, Các muốn tìm làm rõ ràng hơn, nâng cao hơn trọn vẹn có thể tham gia: Lớp  học kế toán thuế thực hành thực tiễn thực tiễn

__________________________________________________

287

Link tải Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung bài viết Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK mới nhất, Postt sẽ hỗ trợ Quý khách hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK

You đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên ứng dụng HTKK rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Cách #lập #tờ #khai #thuế #TNDN #tạm #tính #01ATNDN #trên #phần #mềm #HTKK

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x