Kinh Nghiệm Cách Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, lệch giá Mới nhất 2022

Share Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, lệch giá Mới nhất 2022

You đang search từ khóa Share Mẹo Hướng dẫn Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, lệch giá Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2022-10-30 01:02:51

Viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng giảm, sai sót ra làm sao? kế toán xin hướng dẫn cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót như: Điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT, lệch giá, số lượng thành phầm & hàng hóa, kiểm soát và điều chỉnh mã số thuế, số tiền bằng chữ, cty tính, ngày tháng năm …Theo đúng quy định tại Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC.

Theo khoản 3 điều 20 Thông tư 39 quy định:
 
“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho những người dân tiêu dùng, đã Giao thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán và người tiêu dùng đã kê khai thuế, tiếp theo đó phát hiện sai sót thì người bán và người tiêu dùng phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng…, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người tiêu dùng kê khai kiểm soát và điều chỉnh lệch giá mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào. Hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm (-). ”

Chú ý: Dù 1 trong những 2 đã kê khai hoặc cả hai bên đã kê khai thì đều phải lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh.

Sau đây Công ty kế toán xin lấy ví dụ về kiểu cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng giảm rõ ràng như sau:

———————————————————————
 
1. Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh Mã số thuế, tên thành phầm & hàng hóa, ngày tháng năm, số tiền bằng chữ, cty tính … (Những Sai sót không tác động đến số tiền)

VD 1: Ngày 2/12/2018 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/10/2018. (Sai mã số thuế, Hoá đơn này hai bên đã kê khai vào tháng 10/2018).
 
Cách xử lý:
Bước 1: Lập. biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai
Bước 2: Lập. hoá đơn điều chỉnh: Số 0000895, ký hiệu AB/18P, ngày 2/12/2018 (Lập. vào ngày hiện tại), cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: AB/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0000895

 Ngày..02…tháng.12…năm 2018
 
Đơn vị bán thành phầm: CÔNG TY KẾ TOÁN
Mã số thuế: 0101987483
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại:….0984.322.539……..Số thông tin tài khoản…….711A26950558…….

Họ tên người shopping………Phạm Văn Mách……..
Tên cty………Công ty Bảo An……………
Mã số thuế: 01019837482 (Ghi mã số thuế đúng)
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q.. Hoàng mai, TP.Tp Hà Nội Thủ Đô

Hình thức thanh toán:..CK…..Số thông tin tài khoản…711A67345990

STT

Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh mã số thuế của hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/10/2018 từ: 0101235698 thành 0101253698

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                        

Thuế suất GTGT:     , Tiền thuế GTGT:                                                 

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            
Số tiền viết bằng chữ:. 

Cách kê khai thuế: 

(Vì những hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh không tác động đến số tiền, tiền thuế nên những bạn KHÔNG phải kê khai nhé, những bạn lưu Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh + Biên bản kiểm soát và điều chỉnh cùng với Hóa đơn sai, để sau này giải trình)

VD 2: Ngày 02/05/2018 phát hiện hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/03/2018. (Sai số tiền bằng chữ, đúng là: Năm trăm nghìn đồng chẵn, nhưng hóa đơn viết sai là: Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn, Hoá đơn này hai bên đã kê khai vào tháng 10/2018).

Cách xử lý:
Bước 1: Lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn.
Bước 2: Xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh: Số 0000895, ký hiệu AB/18P, ngày 2/05/2018 (Lập. vào ngày hiện tại), cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: AA/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0000895

 Ngày..02…tháng.05…năm 2018
 
Đơn vị bán thành phầm: CÔNG TY KẾ TOÁN
Mã số thuế: 0101987483
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại:….0984.322.539……..Số thông tin tài khoản…….711A26950558…….

Họ tên người shopping………Phạm Văn Mách……..
Tên cty………Công ty Bảo An……………
Mã số thuế: 01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q.. Hoàng mai, TP.Tp Hà Nội Thủ Đô

Hình thức thanh toán:..CK…..Số thông tin tài khoản…711A67345990

STT

Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh Dòng số tiền bằng chữ của hoá đơn số 0000568, ký hiệu AB/18P, ngày 19/10/2018 từ: “Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn” thành “Năm trăm nghìn đồng chẵn”.

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                        

Thuế suất GTGT:     , Tiền thuế GTGT:                                                 

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            
Số tiền viết bằng chữ:. Năm trăm nghìn đồng chẵn.

Cách kê khai: Các bạn cũng lưu lại như VD 1 phía trên nhé.

Chú ý: Những hoá đơn điều chỉnh mà không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế -> Thì các bạn chỉ cần kẹp. cùng với hoá đơn cũ + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình nhé.

=> Những trường hợp hóa đơn viết sai khác ví như: Sai ngày tháng năm, sai tên thành phầm & hàng hóa, sai cty tính, sai số lượng… (Những sai sót không tác động đến số tiền, tiền thuế) => Các bạn cũng viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh như trên nhé.

———————————————————————–

2. Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, thuế suất, số tiền … (Sai sót tác động đến số tiền)

VD 3: Ngày 11/09/2018 Công ty kế toán bán 10 máy tính xách tay VAIO cho Công ty Bảo An. Và đã xuất hóa đơn số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/09/2018. Đơn giá chưa thuế GTGT là 10.000.00 vnđ/ chiếc.
 – Và hai bên đã kê khai hóa đơn đó vào tháng 9/2018.
– Nhưng đến ngày 02/11/2018: Công ty Bảo An phát hiện hóa đơn đó bị sai đơn giá (Đúng là 9.000.000, nhưng hóa đơn viết sai là 10.000.000). Công ty kế toán phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm giá cho 10 máy tính trên với giá một triệu/chiếc.

Cách xử lý:
Bước 1: Lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn.
Bước 2: Lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm: Số 0006890, ký hiệu TU/18P, ngày 02/11/2018 (lập vào trong ngày hiện tại) rõ ràng như sau:
 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890

 Ngày..02…tháng.11…năm 2018
 
Đơn vị bán thành phầm: CÔNG TY KẾ TOÁN
Mã số thuế: 0101987483
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại:….0984.322.539……..Số thông tin tài khoản…….711A26950558…….

Họ tên người shopping………Phạm Văn Mách……..
Tên cty………Công ty Bảo An……………
Mã số thuế: 01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q.. Hoàng mai, TP.Tp Hà Nội Thủ Đô

Hình thức thanh toán:..CK…..Số thông tin tài khoản…711A67345990

STT

Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá cho hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/09/2018 từ 10.000.000/chiếc thành 9.000.000/chiếc

Chiếc

10

một triệu
(Ghi số tiền chênh lệch muốn giảm)

10.000.000

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                        10.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                             một triệu

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            11.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Mười một triệu đồng.

Cách kê khai: Hướng dẫn kê khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh giảm:

a) Nếu trong kỳ chỉ có phát sinh 1 Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm đó (tức là không phát sinh các hoá đơn bán ra, mua vào khác):

– Công ty kế toán (Bên bán): Kê khai hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm số 0006890, ký hiệu TU/18P, ngày 02/11/2018 như sau: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32 và 33 trên Tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2018.

– Công ty Bảo An (Bên mua): Kê khai ÂM vào chỉ tiêu 23, 24, 25 trên Tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2018.

b) Nếu trong kỳ có phát sinh nhiều hóa đơn khác (Tức là trong kỳ đó còn phát sinh các hoá đơn bán ra, mua vào khác):
VD: Bên bán trong tháng 11/2018 có phát sinh nhiều hóa đơn đẩy ra và nguồn vào -> Kê khai trên Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000 và Chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 => Thì những bạn phải lấy số tiền trên những Chỉ tiêu đó trừ (-) số tiền trên hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm, rõ ràng như sau:

Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000 – 10.000.000 = 30.000.000
Chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 – một triệu = 3.000.000
– Bên mua, những bạn cũng phải trừ đi như vậy nhé!

Chú ý: Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm thì không được viết âm. Nhưng khi kê khai phải kê khai âm hoặc trừ số tiền đó.

———————————————————————————————————-
 
Ví dụ 4: Ngày 24/11/2018 phát hiện hóa đơn số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/10/2018 bị sai thuế suất thuế GTGT (Đúng là 10%, nhưng hóa đơn viết sai là 0%, bên bán đã kê khai vào tháng 10/2018).

Cách xử lý:
Bước 1: Lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn.
Bước 2:  Xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng: Số 0006890, ký hiệu TU/18P, ngày 24/11/2018 (lập vào trong ngày hiện tại) rõ ràng như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890

 Ngày..24…tháng.11…năm 2018
 
Đơn vị bán thành phầm: CÔNG TY KẾ TOÁN
Mã số thuế: 0101987483
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Tp Hà Nội Thủ Đô

Điện thoại:….0984.322.539……..Số thông tin tài khoản…….711A26950558…….

Họ tên người shopping………Phạm Văn Mách……..
Tên cty………Công ty Bảo An……………
Mã số thuế: 01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q.. Hoàng mai, TP.Tp Hà Nội Thủ Đô

Hình thức thanh toán:..CK…..Số thông tin tài khoản…711A67345990

STT

Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/18P, ngày 11/10/2018 từ 0% thành 10%

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                        

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               một triệu

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            một triệu
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

-> Chỉ ghỉ tiêu thức bị sai, những Tiêu thức khác đúng thì gạch chéo.

Cách kê khai: Kê khai hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại tháng 11/2018: Kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT tháng 11/2018:

Bên bán: Kê khai vào Chỉ tiêu 33 của Tờ khai 01/GTGT.
Bên mua: Kê khai vào Chỉ tiêu 24 và 25 của Tờ khai 01/GTGT.

————————————————————
 
3. Cách viết hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại:

– Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh kèm bảng kê những số hoá đơn cần kiểm soát và điều chỉnh, số tiền, tiền thuế kiểm soát và điều chỉnh.
– Trường hợp. này các bạn cũng lập. hoá đơn điều chỉnh GIẢM như trên, cụ thể như sau:
 

STT

Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của những hoá đơn kèm theo bảng kê …
(Do chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số ….)

Chiếc

15

một triệu

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                   15.000.000

Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT:                                            1.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                   16.500.000

 
 Cách kê khai thuế:
– Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại. (Kê khai như VD 3 bên trên nhé)

Chi tiết cách kê khai xem tại đây: Cách kê khai hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm

 ——————————————————————–

Ngoài ra nếu phát hiện hóa đơn sai sót khác những bạn cũng trọn vẹn có thể : Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Các bạn có nhu yếu muốn học phương pháp tính thuế – kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, kỹ năng quyết toán thuế … Có thể tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tiễn tại Kế toán .

Chúc những bạn thành công xuất sắc!

——————————–

328

Link tải Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, lệch giá Full rõ ràng

Share một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, lệch giá mới nhất, Bài viết sẽ hỗ trợ Quý khách hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, lệch giá

Quý khách đã xem Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, lệch giá rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được trợ giúp nha.
#Cách #viết #hóa #đơn #điều #chỉnh #tăng #giảm #tiền #thuế #doanh #thu

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x