Mẹo Cách Cách lập sổ tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200 Mới nhất 2022

Chia Sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn Cách lập sổ tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200 Mới nhất 2022

Bạn đang search từ khóa Share Thủ Thuật Hướng dẫn Cách lập sổ tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200 Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2022-10-28 20:45:24

Hướng dẫn cách ghi sổ tài sản cố định và thắt chặt Mẫu S21- Doanh Nghiệp theo Thông tư 200/năm trước đó/TT-BTC: Mục đích lập, vị trí căn cứ và phương pháp ghi sổ rõ ràng từng cột
 
 
1. Mục đích lập sổ tài sản cố định và thắt chặt:
 
– Sổ tài sản cố định và thắt chặt vốn để làm Đk, theo dõi và quản trị và vận hành ngặt nghèo tài sản trong cty từ lúc shopping, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định và thắt chặt.
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ tài sản cố định và thắt chặt:

   Đơn vị:……………
   Địa chỉ:…………

Mẫu số S21-Doanh Nghiệp
(Ban hành theo Thông tư số 200/năm trước đó/TT-BTC
 Ngày 22/12/năm trước đó của Bộ Tài chính)

 

Sổ tài sản cố định và thắt chặt:
Năm:…
Loại tài sản:………..
 

Số
TT

Ghi tăng TSCĐ

Khấu hao TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

Chứng từ

Tên,
điểm lưu ý, 
ký hiệu TSCĐ

Nước sản xuất

Tháng năm đưa vào sử dụng

Số hiệu TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ

Khấu hao

Khấu hao tính còn khi ghi giảm TSCĐ

Chứng từ

Lý do giảm TSCĐ

Số hiệu

Ngày tháng

Tỷ lệ (%) khấu hao

Mức khấu hao

Số hiệu

Ngày tháng

A

B

C

D

E

G

H

1

2

3

4

I

K

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

 
 
Mỗi một sổ hoặc một số trong những trang sổ được mở theo dõi cho một loại TSCĐ (nhà cửa, máy móc thiết bị…). Căn cứ vào chứng từ tăng, giảm TSCĐ để ghi vào sổ TSCĐ:

– Cột A: Ghi số thứ tự
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ vốn để làm ghi sổ
– Cột D: Ghi tên, điểm lưu ý, ký hiệu của TSCĐ
– Cột E: Ghi tên nước sản xuất TSCĐ
– Cột G: Ghi tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng
– Cột H: Ghi số hiệu TSCĐ
– Cột 1: Ghi nguyên giá TSCĐ
– Cột 2: Ghi tỷ suất khấu hao một năm
– Cột 3: Ghi số tiền khấu hao một năm
– Cột 4: Ghi số khấu hao TSCĐ tính đến thời gian ghi giảm TSCĐ
– Cột I, K: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ
– Cột L: Ghi nguyên do giảm TSCĐ (nhượng bán, thanh lý…).
 

: Cách lập thẻ tài sản cố định và thắt chặt

: Cách làm sổ sách kế toán trên Excel
 

Kế toán  xin chúc những bạn thành công xuất sắc!

346

Link tải Cách lập sổ tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200 Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung bài viết Cách lập sổ tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200 mới nhất, Post sẽ hỗ trợ Bạn hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách lập sổ tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200

Quý khách đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách lập sổ tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200 rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comment hoặc Join nhóm zalo để được trợ giúp nhé.
#Cách #lập #sổ #tài #sản #cố #định #theo #Thông #tư

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x