Mẹo về Hướng dẫn mở cổng (port) trên CentOS 7/8 2022

Mình có một sever CentOS 7, trên sever cài dịch vụ Apache Web Server và lắng nghe trên cổng 80. Nhưng khi setup xong thì không thể truy vấn được cổng 80 trải qua domain và địa chỉ IP của sever. (Áp dụng được cả với CentOS 8)
Nguyên nhân là vì tường lửa (Firewall) trên CentOS 7/8 mặc định block port 80 trên server. Vì vậy trách nhiệm của toàn bộ chúng ta là mở port trên server để trọn vẹn có thể truy vấn tới dịch vụ Web.
NỘI DUNGMở cổng (port) trên CentOS 7/8Mở cổng trên CentOS 7/8 chỉ cho IP nhất định.Mở cổng (port) trên CentOS 7/8
Tưởng lửa trên CentOS 7/8 giờ được quản trị và vận hành bằng công cụ firewall-cmd, nên để mở port sử dụng command sau với quyền của thông tin tài khoản root.
– Kiểm tra zone nào của tường lửa đang rất được active

#Kiểm tra zone nào của tường lửa đang rất được active
firewall-cmd –get-active-zones
 

– Mở cổng (VD: 80) trên zone đang active (Public Zone)

firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent
 

– Sau đó để luật mới có hiệu lực hiện hành cần reload lại tường lửa bằng command sau:

firewall-cmd –reload
 

Để kiểm tra việc mở port đã thành công xuất sắc hay chưa, truy vấn trực tiếp bằng domain hoặc địa chỉ IP của Server để xem sever web đã hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa.
Mở cổng trên CentOS 7/8 chỉ cho IP nhất định.
Với cách trên ai cũng trọn vẹn có thể truy vấn tới server của bạn, nhưng nếu khách hàng có nhu yếu muốn tăng cường bảo mật thông tin thì bạn cũng trọn vẹn có thể chỉ việc thiết lập cho một địa chỉ IP hoặc 1 dải IP nhất định được phép truy vấn.

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-rich-rule=”
rule family=”ipv4″
source address=”1.2.3.4/32″
port protocol=”tcp” port=”80″ accept”
 

Hoặc sửa trực tiếp file config của firewall ở khu vực: /etc/firewalld/zones/public.xml

Public
For use in public areas. You do not trust the other computers on networks to not harm your computer. Only selected incoming connections are accepted.

 

Và nhớ là phải reload lại firewall để vận dụng luật mới

firewall-cmd –reload
 

Để mở cổng cho Windows Server, những bạn vui lòng tìm hiểu thêm nội dung bài viết này: Hướng dẫn mở cổng (open port) trên Windows Server

394

Video Hướng dẫn mở cổng (port) trên CentOS 7/8 mới nhất?

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn mở cổng (port) trên CentOS 7/8 2022-10-28 20:06:54 san sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết.
#Hướng #dẫn #mở #cổng #port #trên #CentOS Hướng dẫn mở cổng (port) trên CentOS 7/8
===> Nếu bạn có thắc mắc hay yếu tố gì nội dung bài viết trọn vẹn có thể để lại phản hồi cuối bài nha.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x