Quyền của người sử dụng đất 2013 mới nhất

Review Hướng Dẫn Quyền của người tiêu dùng đất 2013 2022

Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người tiêu dùng đất?

(ĐCSVN) – Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất được quy định ra sao? Khi thực thi thế chấp ngân hàng có nhu yếu các Đk nào? Luật sư Đặng Văn Tiến, đoàn luật sư TP Tp Hà Nội Thủ Đô đã có phân tích, giải đáp.

Trên đấy là những ý kiến từ Quý quý khách Nguyễn Đức Phường, địa chỉ tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hỏi về yếu tố tương quan đến Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất được quy định ra sao? Loại đất đai, Đk thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất? Khi nhận thế chấp ngân hàng sổ đỏ chính chủ cần phục vụ những Đk ra sao? Theo Luật sư Đặng Văn Tiến cho biết thêm thêm, quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất; hay những loại đất mà hộ mái ấm gia đình, thành viên trọn vẹn có thể thực thi thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất tại ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc thành viên được nêu tại điều 179, mục 3, chương XI, Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm trước đó đó). Cụ thể như sau:

Điều 179. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất

1. Hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời hạn thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã với hộ mái ấm gia đình, thành viên khác;

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý;

d) Cho tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, thành viên khác, người Việt Nam định cư ở quốc tế góp vốn đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất;

đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của tớ theo di chúc hoặc theo pháp lý.

Hộ mái ấm gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên này được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý.

Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được trao thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó;

e) Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này; tặng cho quyền sử dụng đất riêng với hộ mái ấm gia đình, thành viên hoặc người Việt Nam định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này;

g) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam, tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc thành viên theo quy định của pháp lý;

h) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, thành viên, người Việt Nam định cư ở quốc tế để hợp tác sản xuất, marketing thương mại;

i) Trường hợp đất thuộc diện tịch thu để thực thi dự án công trình bất Động sản thì có quyền tự góp vốn đầu tư trên đất hoặc cho chủ góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản để thực thi dự án công trình bất Động sản theo quy định của nhà nước.

2. Hộ mái ấm gia đình, thành viên được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất thường niên có những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Bán tài sản thuộc về của tớ gắn sát với đất thuê; người tiêu dùng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập;

c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc về của tớ gắn sát với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập;

d) Cho thuê tài sản thuộc về của tớ gắn sát với đất thuê theo quy định của pháp lý về dân sự;

đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc về của tớ gắn sát với đất thuê tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam, tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc thành viên theo quy định của pháp lý;

e) Góp vốn bằng tài sản thuộc về của tớ gắn sát với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, thành viên, người Việt Nam định cư ở quốc tế để hợp tác sản xuất, marketing thương mại; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập.

3. Hộ mái ấm gia đình, thành viên thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì có những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời hạn thuê thì có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất thường niên thì có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Hộ mái ấm gia đình, thành viên được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm như trường hợp không được miễn, không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

5. Hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất thuê của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, thành viên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của pháp lý về dân sự.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, khi thực thi thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, công dân cần tìm hiểu kỹ những quy định của pháp lý. (Ảnh minh họa: MP)

Trong khi đó, hộ mái ấm gia đình, thành viên khi nhận thế chấp ngân hàng sổ đỏ chính chủ cần phục vụ những Đk như: Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất; đất không còn tranh chấp … (khoản 1, điều 188, mục 5, chương XI, Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm trước đó đó). Cụ thể:

Điều 188. Điều kiện thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có những Đk sau này:

a) Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không còn tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không biến thành kê biên để bảo vệ thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, theo luật sư Đặng Văn Tiến, việc quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải Đk tại cơ quan Đk đất đai và có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc thời gian Đk vào sổ địa chính (khoản 3, điều 188, mục 5, chương XI, Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 năm trước đó đó).

Cũng theo luật sư Đặng Văn Tiến, thành viên, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được trao thế chấp ngân hàng riêng với quyền sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất (sổ đỏ chính chủ) của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất khi phục vụ những Đk được quy định tại điều 35, tiểu mục 3, chương III, Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, ngày 19 tháng 3 năm 2021. Cụ thể :

Điều 35. Việc nhận thế chấp ngân hàng của thành viên, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán riêng với quyền sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất

Việc nhận thế chấp ngân hàng của thành viên, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán riêng với quyền sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất phải phục vụ những Đk sau này:

1. Bên nhận thế chấp ngân hàng là tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo quy định của Luật Đất đai, thành viên là công dân Việt Nam có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ;

2. Việc nhận thế chấp ngân hàng để bảo vệ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm không vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác tương quan, không trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, xây dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, thanh toán giao dịch thanh toán khác;

3. Trường hợp trách nhiệm và trách nhiệm được bảo vệ gồm có trả tiền lãi thì lãi suất vay phát sinh do trễ trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất vay khác vận dụng không được vượt quá số lượng giới hạn thỏa thuận hợp tác về lãi, lãi suất vay quy định tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự. Trường hợp có thỏa thuận hợp tác về việc xử lý riêng với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên có trách nhiệm và trách nhiệm và không còn quy định khác của pháp lý thì chỉ xử lý một lần riêng với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn;

4. Điều kiện có hiệu lực hiện hành khác của thanh toán giao dịch thanh toán dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác tương quan.

Như vậy, khi có nhu yếu thế chấp ngân hàng sổ đỏ chính chủ, hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất trọn vẹn có thể thế chấp ngân hàng tại hộ gia đinh, thành viên (trong trường hợp hộ gia đinh, thành viên đủ Đk) mà không nhất thiết phải thế chấp ngân hàng tại ngân hàng nhà nước như trước kia.

“Trên cơ sở nắm vững những quy định nêu trên, hộ mái ấm gia đình, thành viên sẽ có được đủ cơ sở để hiểu về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, thành viên sử dụng đất, trong số đó có quyền thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất cũng như một số trong những loại đất trọn vẹn có thể thực thi thủ tục thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất. Cùng với đó, nắm được những Đk để xem mình trọn vẹn có thể thực thi quyền thế chấp ngân hàng hay là không cũng như bên nhận thế chấp ngân hàng tương quan. Trên đây chỉ là những ý kiến phân tích, giải đáp mang tính chất chất tìm hiểu thêm, trường hợp cần tương hỗ, hướng dẫn rõ ràng, anh Nguyễn Đức Phường trọn vẹn có thể liên hệ cơ quan trình độ như Tài nguyên-Môi trường, Tư pháp, Công an … để được bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp lý” – luật sư Đặng Văn Tiến phân tích thêm./.

Trường Quân (ghi)

340

đoạn Clip Quyền của người tiêu dùng đất 2013 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về đoạn Clip Quyền của người tiêu dùng đất 2013 mới nhất , Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Quyền của người tiêu dùng đất 2013 miễn phí.

Thảo Luận thắc mắc về Quyền của người tiêu dùng đất 2013

Nếu sau khoản thời hạn đọc nội dung bài viết Quyền của người tiêu dùng đất 2013 vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyền #của #người #sử #dụng #đất

Tinh thanh

Tinh thanh

Tôi là người năng động và yêu thích những công việc liên quan đến con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, do đó tôi có thể nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc báo và nghe nhạc để giải trí. và viết blog về tin tức mẹo vặt thủ thuật review video kinh nghiệm hữu ích

Category Posts