Review Ý nghĩa của bảo vệ an ninh quốc gia Mới nhất

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc 2022

Ban đang tìm kiếm từ khóa Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 13:06:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc là gì? Khái niệm Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc?

 Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc là gì? Khái niệm Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc?Khái niệm bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc

Trả lời:

Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc là phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại hoạt động và sinh hoạt giải trí xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc và loại trừ rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn rình rập đe dọa bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

Bài 13

NHỮNG VẤN ĐỀ
CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1: Mục đích:

Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về bảo vệ
bảo mật thông tin an ninh  vương quốc và giữ gìn trật tự, an
toàn xã hội.

1.2: Yêu cầu:

Hiểu đúng, đủ nội dung của bài từ đó có nhận thức đúng đắn
về trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của tớ và tích cực tham gia vào công tác thao tác bảo vệ an
ninh vương quốc và giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

II – NỘI DUNG     

2.1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN
NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI.

2.1.1: Các khái niệm cơ bản.

–  “An ninh vương quốc là yếu tố ổn
định, tăng trưởng bền vững của chính sách xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. An ninh vương quốc gồm có bảo mật thông tin an ninh trên những lĩnh
vực : chính trị, kinh tế tài chính, tư tưởng – văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại…
trong số đó ANCT là cốt lõi, xuyên thấu.

 – Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh
vương quốc : là phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa
đấu tranh làm thất bại những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xâm hại bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

  – Hoạt động xâm
phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc là những hành vi xâm phạm chính sách chính trị, chính sách kinh
tế, nền văn hoá, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, độc lập lãnh thổ, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–  Mục tiêu quan
trọng về bảo mật thông tin an ninh vương quốc là những đối tượng người dùng, khu vực, khu công trình xây dựng, cơ sở về
chính trị, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, kinh tế tài chính, khoa học – kĩ thuật, văn hoá, xã hội
thuộc khuôn khổ cần phải bảo vệ theo quy định của pháp lý. Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh quốc
gia là yếu tố nghiệp của toàn dân. Cơ quan, tổ chức triển khai, công dân có trách nhiệm, nghĩa
vụ bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc theo quy định của pháp lý.

 Nhiệm vụ bảo vệ ANQG
gồm có :

+ Bảo vệ chính sách chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết
toàn dân tộc bản địa, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh trong nghành nghề kinh tế tài chính, quốc phòng, đối
ngoại và những quyền lợi khác của vương quốc.

+ Bảo vệ bí mật nhà nước và những tiềm năng quan trọng về
ANQG.

+ Phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại
và loại trừ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xâm phạm ANQG, rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn đe doạ ANQG.

.Nguyên tắc bảo vệ ANQG là :

+ Tuân thủ Hiến pháp, pháp lý, bảo vệ quyền lợi của Nhà
nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, thành viên.

+ Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, sự quản lí thống nhất
của Nhà nước ; lôi kéo sức mạnh tổng hợp của khối mạng lưới hệ thống chính trị và toàn dân
tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG làm nòng cốt.

+ Kết hợp ngặt nghèo trách nhiệm bảo vệ ANQG với trách nhiệm xây
dựng, tăng trưởng kinh tế tài chính – văn hoá, xã hội ; phối hợp có hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí an
ninh, quốc phòng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại.

+ Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn và
hoạt động và sinh hoạt giải trí xâm phạm ANQG.

Cơ quan chuyên trách bảo vệ ANQG gồm có :

+ Cơ quan chỉ huy, chỉ huy và những cty bảo mật thông tin an ninh, tình báo,
công an, cảnh vệ CAND.

+ Cơ quan chỉ huy, chỉ huy và những cty bảo vệ bảo mật thông tin an ninh
quân đội, tình báo quân đội nhân dân.

+ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách
bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc ở khu vực biên giới trên đất liền và trên biển khơi.

.Các giải pháp bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc gồm có : Vận động quần chúng, pháp lý, ngoại giao, kinh tế tài chính, khoa
học kĩ thuật, trách nhiệm, vũ trang.

Trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội : trạng thái xã hội bình yên trong số đó mọi người được sống yên ổn trên cơ
sở những quy phạm pháp lý, những quy tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp lí xác lập.

Đấu tranh giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội gồm có : Chống tội phạm ; giữ gìn trật tự nơi cộng cộng ; bảo vệ
trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ ; phòng ngừa tai nạn không mong muốn ; diệt trừ tệ nạn xã hội, bảo
vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên… Bảo vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội là trách nhiệm của toàn Đảng,
toàn dân, lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt và có hiệu suất cao tham
mưu, hướng dẫn và trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự
công cộng, đảm bảo trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ, tham gia phòng ngừa tai nạn không mong muốn, bài
trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

2.1.2: Nội dung bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, giữ gìn
trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội:

– Nội dung bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc gồm có :

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh chính trị nội bộ. Đó là những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bảo
vệ chính sách chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Đảng
Cộng sản Việt Nam  ; giữ gìn sự trong
sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức triển khai Đảng, Nhà nước ; bảo vệ những cty đại
diện, cán bộ, lưu học viên và người lao động Việt Nam đang công tác thao tác, học tập và
lao động ở quốc tế. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại
mọi thủ đoạn và hành vi chống phá khối mạng lưới hệ thống chính trị, gây chia rẽ mất đoàn kết,
làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh chính trị nội bộ luôn là
trách nhiệm trọng yếu số 1, thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân,
của những ngành, những cấp.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh kinh tế tài chính. Đó là bảo vệ sự ổn định, phát
triển vững mạnh mẽ và tự tin của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường nhiều thành phần theo khuynh hướng xã
hội chủ nghĩa. Chống những biểu lộ chệch hướng và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phá hoại cơ sở
vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền kinh tế thị trường tài chính, gây ảnh hưởng
tác hại đến quyền lợi của vương quốc. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế tài chính, những
nhà khoa học, những nhà marketing thương mại giỏi không để quốc tế lôi kéo mua chuộc gây
tổn thất hoặc làm chuyển hướng nền kinh tế thị trường tài chính xã hội chủ nghĩa ở việt nam.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh văn hoá, tư tưởng. An ninh văn hoá, tư
tưởng là yếu tố ổn định và tăng trưởng bền vững của văn hoá, tư tưởng trên nền tảng
của chủ nghĩa Mác – lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh văn hoá, tư
tưởng là bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ yếu của chủ nghĩa Mác – lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội ; bảo vệ những giá trị
đạo đức truyền thống cuội nguồn, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc bản địa ; bảo vệ đội ngũ văn nghệ
sĩ, những người dân làm công tác thao tác văn hoá, văn nghệ. Đấu tranh chống lại sự công
kích, hạ nhục, nói xấu của những thế lực thù địch riêng với chủ nghĩa Mác – lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn ngừa những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt truyền bá văn hoá phẩm phản
động, đồi trụy, thiếu lành mạnh, không phù phù thích hợp với thuần phong mĩ tục của dân
tộc Việt Nam.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh dân tộc bản địa. Đó là bảo vệ quyền bình đẳng giữa
những dân tộc bản địa, đảm bảo cho toàn bộ những thành viên trong đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa
Việt Nam cùng tăng trưởng theo như đúng Hiến pháp, pháp lý của nhà nước ; ngăn
ngừa, phát hiện, đấu tranh với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tận dụng dân tộc bản địa ít người để làm
việc trái pháp lý, kích động gây chia rẽ Một trong những dân tộc bản địa, xâm hại đến anqg,
trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh tôn giáo. Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh tôn giáo là đảm
bảo chủ trương tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước riêng với nhân dân nhưng
đồng thời cũng nhất quyết đấu tranh với những đối tượng người dùng, thế lực tận dụng yếu tố
tôn giáo để chống phá cách mạng. Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp sức nhau
cùng tăng trưởng Một trong những tôn giáo, giữa hiệp hội dân cư theo tôn giáo với
những người dân không theo tôn giáo, đảm bảo tốt đời đẹp đạo, phụng sự Tổ quốc.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh biên giới. Biên giới vương quốc là hàng rào
pháp lí ngăn cách độc lập lãnh thổ vương quốc và không khí hợp tác tăng trưởng với những
nước mà trước hết là với những nước láng giềng. Vấn đề bảo vệ vững chãi độc lập lãnh thổ
biên giới vương quốc đang rất được Đảng, Nhà nước nêu lên như thể một trách nhiệm chiến
lược cực kỳ quan trọng. Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh biên giới là bảo vệ nền bảo mật thông tin an ninh,
trật tự của Tổ quốc ở khu vực Biên giới vương quốc, cả trên đất liền và trên
biển, chống những hành vi xâm phạm độc lập lãnh thổ biên giới từ phía quốc tế, góp
phần xây dựng đường biên giới giới hoà bình, hữu nghị với những nước láng giềng theo
tinh thần “giữ vững độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là vùng biển, hòn đảo”.
Chống những thế lực thù địch tận dụng việc xuất, nhập cư, quá cảnh Việt Nam để
tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh
thông tin. An ninh thông tin là yếu tố bảo vệ an toàn và uy tín, nhanh gọn, đúng chuẩn và bí mật
của thông tin trong quy trình xác lập, chuyển tải, thu nhận, xử lí và lưu giữ
tin. Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh thông tin là một bộ phận quan trọng của công tác thao tác bảo vệ an
ninh vương quốc nhằm mục đích dữ thế chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu suất cao với
thủ đoạn, hoạt động và sinh hoạt giải trí của những thế lực thù địch, bọn tội phạm khác nhằm mục đích khai thác,
sử dụng khối mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc hoặc tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phá huỷ công
trình, phương tiện đi lại thông tin liên lạc gây thiệt hại cho bảo mật thông tin an ninh vương quốc của
việt nam ; chống lộ lọt những thông tin bí mật của nhà nước ; ngăn ngừa những hoạt
động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật khẩu để đánh cắp thông
tin trên mạng…

– Nội dung giữ gìn
trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội :

+ Đấu tranh phòng,
chống tội phạm (trừ những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc và những tội phá hoại hoà
bình, chống loài người và tội phạm trận chiến tranh).

Đấu tranh phòng,
chống tội phạm là việc tiến hành những giải pháp loại trừ nguyên nhân, Đk
của tội phạm ; phát hiện để ngăn ngừa kịp thời những hành vi phạm tội, hạn chế
đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại do tội phạm gây ra cho xã hội ; khảo sát
mày mò tội phạm và người phạm tội để lấy ra xử lí trước pháp lý đảm bảo
đúng người, đúng tội ; giáo dục, tái tạo người phạm tội giúp họ nhận thức được
lỗi lầm và nỗ lực tái tạo tốt, hoàn toàn có thể tái hoà nhập hiệp hội xã hội, trở thành
người lương thiện, sống có ích cho xã hội.

+ Giữ gìn trật tự nơi công cộng. Trật tự công cộng là trạng
thái xã hội có trật tự được hình thành và kiểm soát và điều chỉnh bởi những quy tắc, quy phạm
nhất định ở những nơi công cộng mà mọi người phải tuân theo. Trật tự công cộng
là một mặt của trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội và có nội dung gồm có những quy định
chung về trật tự, yên tĩnh, vệ sinh, nếp sống văn minh ; sự tuân thủ những quy
định của pháp lý và phong tục, tập quán, sinh hoạt được mọi người thừa nhận.
Giữ gìn trật tự nơi công cộng đó đó là giữ gìn trật tự, yên tĩnh chung, giữ gìn
vệ sinh chung, duy trì nếp sống văn minh ở những nơi công cộng – nơi trình làng
những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chung của nhiều người, đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau trong lao
động, sinh hoạt, nghỉ ngơi của mọi người.

+ Đảm bảo trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ. Trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao
thông là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và kiểm soát và điều chỉnh bởi những quy
phạm pháp lý trong nghành nghề giao thông vận tải lối đi bộ, vận tải lối đi bộ công cộng mà mọi người phải
tuân theo khi tham gia giao thông vận tải lối đi bộ, nhờ đó đảm bảo cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giao thông vận tải lối đi bộ
thông suốt, có trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ
gây thiệt hại về người và tài sản. Đảm bảo trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ không
phải là trách nhiệm của riêng những lực lượng hiệu suất cao (công an giao thông vận tải lối đi bộ, thanh
tra giao thông vận tải lối đi bộ công chính…) mà là trách nhiệm của toàn bộ mọi người khi tham
gia giao thông vận tải lối đi bộ. Đó là việc nắm vững và tuân thủ trang trọng Luật giao thông vận tải lối đi bộ, mọi
hành vi vi phạm pháp lý về trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ phải được xử lí nghiêm
khắc, những thiếu sót, yếu kém là nguyên nhân, Đk gây ra những vụ tai nạn không mong muốn
giao thông vận tải lối đi bộ phải được khắc phục nhanh gọn.

+ Phòng ngừa tai
nạn lao động, chống thiên tai, phòng ngừa dịch bệnh. Chú ý phòng ngừa không để
xẩy ra tai nạn không mong muốn lao động và luôn luôn phòng chống thiên tai dịch bệnh.

+ Bài trừ những tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội là hiện tượng kỳ lạ xã
hội gồm có những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, có tính phổ cập (từ những
hành vi vi phạm những nguyên tắc về lối sống, truyền thống cuội nguồn văn hoá, đạo đức,
trái với thuần phong mĩ tục, những giá trị xã hội tốt đẹp cho tới những hành vi vi
phạm những quy tắc đã được thể chế hoá bằng pháp lý, kể cả pháp lý hình sự)
ảnh hưởng xấu về đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống hiệp hội.
Tệ nạn xã hội gồm có : mại dâm, nghiện ma túy, cờ bạc, mê tín dị đoan dị đoan…. Tệ
nạn xã hội là cơ sở xã hội của tình trạng phạm tội, là một trong những nguồn
gốc phát sinh tội phạm. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn xã hội,
phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng những giải pháp đồng điệu, tích
cực, nhất quyết và triệt để.

+ Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng
riêng với đời sống của con người, sinh vật và sự tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá, xã
hội của giang sơn, dân tộc bản địa và quả đât. Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là tập hợp những biện
pháp giữ cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong sáng, sử dụng hoặc phục hồi một cách hợp lý sinh
giới (vi sinh vật, thực vật, động vật hoang dã) và môi sinh (đất, lòng đất, nước, không
khí, khí hậu…), đảm bảo sự cân đối sinh thái xanh… nhằm mục đích tạo ra một không khí
tối ưu cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của con người.

2.2:TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ, AN
TOÀN XÃ HỘI

2.2.1: Một số nét về
tình hình bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

Trong trong năm qua, sau khi Liên Xô – Đông Âu tan rã đã có
tác động xấu đi và tạo thuận tiện cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí chống phá của những tổ chức triển khai,
thế lực phản động cả ở trong nước lẫn bọn phản động lưu vong bên phía ngoài. Chúng
nhận định rằng thời cơ đã tới trong lúc toàn bộ chúng ta gặp thật nhiều trở ngại vất vả và chúng đã hi
vọng vào một trong những cuộc “lật đổ” ở Việt Nam. Chính vì thế mà hoạt động và sinh hoạt giải trí
chống phá của những tổ chức triển khai và những thế lực phản động nhằm mục đích cản trở công cuộc xây
dựng và bảo vệ đất việt nam cũng luôn có thể có những diễn biến rất phức tạp.

– Trước hết là hoạt động và sinh hoạt giải trí của những tổ chức triển khai phản động của
người Việt Nam ở quốc tế. Hiện nay có tầm khoảng chừng 200 tổ chức triển khai chính trị phản động
người Việt lưu vong tại những nước tư bản núp dưới những danh nghĩa rất khác nhau bao
gồm những tổ chức triển khai phản động mang tính chất chất chính trị rõ ràng, những tổ chức triển khai tập hợp bọn
ngụy quân, ngụy quyền, những tổ chức triển khai tận dụng nhân quyền hoặc núp dưới những danh
nghĩa “từ thiện”. Các tổ chức triển khai phản động này còn có cơ sở vật chất tương đối khá gồm
50 nhà xuất bản, 500 tờ báo Việt ngữ, 6 chương trình truyền hình, 10 đài phát
thanh. Các tổ chức triển khai phản động này đều phải có sự dung túng của cơ quan ban ngành thường trực một số trong những
nước tư bản nên có Đk về kinh phí góp vốn đầu tư, trụ sở để hoạt động và sinh hoạt giải trí. Hiện nay tại những
nước như : Mĩ, Pháp, Bỉ, canađa, ôxtrâylia,… có những tổ chức triển khai phản động lớn như
những tổ chức triển khai của Võ Văn Ái, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn….

Hầu hết những tổ chức triển khai phản động lưu vong này đều lôi kéo những
nước cấm vận, trừng phạt Việt Nam bằng mọi thủ đoạn, chúng tận dụng trở ngại vất vả,
thiếu sót trong quản lí của ta để thực thi kế hoạch “chuyển lửa về quê” đưa ra
những lời lôi kéo lật đổ và tiếp tay, kích động cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí của bọn phản
động trong nước.

Mặc dù toàn bộ chúng ta đã làm thất bại những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đó nhưng vẫn
còn nhiều nhóm hoạt động và sinh hoạt giải trí rất ráo riết như những nhóm của Võ Văn ái, nhất là
tổ chức triển khai phản động do Hữu Chánh đứng đầu trong những ngày mới gần đây lại bày trò đại
hội lập ra “Chính phủ Việt Nam tự do”, đưa tên “tướng” Nguyễn Khánh
lên làm “quốc trưởng” và ra tuyên bố sẽ về giải phóng Việt Nam.

Cùng với hoạt động và sinh hoạt giải trí của những tổ chức triển khai phản động của người Việt
lưu vong thì những thế lực thù địch cũng không từ bỏ ý đồ mục tiêu chống phá cách
mạng Việt Nam với nhiều thủ đoạn, phương thức, thủ đoạn rất là thâm độc, trong
đó nổi trội là hoạt động và sinh hoạt giải trí diễn biến hoà bình với 3 nội dung hầu hết là : chiếm
lĩnh thị trường ngoại giao hữu nghị và khoét sâu xích míc mà mục tiêu đó đó là
xoá bỏ Việt Nam, làm thối rữa từ bên trong đi đến thôn tính Việt Nam.

Hoạt động của những tổ chức triển khai phản động trong nước như những tổ chức triển khai
phản động của bọn ngụy quân, ngụy quyền còn chống đối không chịu tái tạo, cũng
như bọn phản động tận dụng tôn giáo, tận dụng dân tộc bản địa và số thời cơ bất mãn
trong trong năm qua cũng diễn biến khá phức tạp, nhiều nơi chúng cấu kết với
những tổ chức triển khai quốc tế, được những tổ chức triển khai quốc tế phục vụ tài liệu, tiền
bạc, vũ khí để tập hợp lực lượng, nhen nhóm tổ chức triển khai, tiến hành những vụ gây rối
bạo loạn. Một số đối tượng người dùng bất mãn viết tin tài liệu nói xấu chống lại Đảng và
Nhà việt nam, đòi thay đổi đường lối rồi tán phát qua mạng internet hoặc phổ
biến thông qua những cuộc gặp gỡ với những phóng viên báo chí báo chí quốc tế. Có những
đối tượng người dùng chống đối điên cuồng, quyết liệt như những tên : Thích Quảng Độ, Nguyễn
Văn Lí,… Điển hình mới gần đây như những đối tượng người dùng Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công
Nhân ở Văn phòng luật sư Thiên Ân, Trần Khải Thanh Thuỷ…

– Tình hình bảo mật thông tin an ninh văn hoá tư tưởng, bảo mật thông tin an ninh kinh tế tài chính trong
trong năm qua còn nhiều chưa ổn. Phá hoại tư tưởng là một dạng đặc biệt quan trọng của
trận chiến tranh lạnh, một hình thức hầu hết trong cuộc đấu tranh tư tưởng của chủ
nghĩa đế quốc chống chủ nghĩa xã hội. Trong trong năm qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phá hoại
văn hoá tư tưởng được những bọn phản động nhất là bọn phản động bên phía ngoài tiến
hành thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí của những đài phát thanh, mạng internet. Hiện tại có
nhiều đài phát thanh và chương trình do bọn phản động lưu vong tham gia, trong
đó có 5 chương trình, 300 báo được thực thi ở Mĩ, có 175 tờ báo chống cộng như
“Quê mẹ”, “Hoa sen”, “Công luận” hoạt động và sinh hoạt giải trí phá hoại văn hoá tư tưởng được tiến
hành theo những chiến dịch, có sự phối hợp Một trong những nước đế quốc với bọn phản
động và gắn sát với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tình báo gián điệp. Tất cả những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đó
đều nhằm mục đích vào xuyên tạc, nói xấu, kích động nhằm mục đích gây mất ổn định trong nước.

– Trong trong năm qua, tình hình lộ bí mật, mất thông tin
bí mật về kinh tế tài chính đã xẩy ra ở nhiều cơ quan, xí nghiệp và đã gây ra nhiều thiệt
hại. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích phá hoại về kinh tế tài chính được tiến hành cả bề rộng lẫn bề
sâu thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt lấy cắp bí mật kinh tế tài chính, tuyên truyền và kéo cán bộ
quản lí kinh tế tài chính và khoa học kĩ thuật phá hoại cơ sở vật chất. Trong tình hình
lúc bấy giờ, chúng nhằm mục đích vào phá hoại những chủ trương đường lối kinh tế tài chính, những công
trình trọng điểm của ta.

– Tình hình bảo mật thông tin an ninh biên giới còn nhiều phức tạp, những vụ
xâm nhập qua biên giới trình làng với nhiều hình thức, hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất nhập cư
cũng luôn có thể có nhiều thiếu sót dẫn đến tình trạng nhập cư trái phép, nhất là những khu
vực giáp biên. Lợi dụng những quan hệ của những dân tộc bản địa hai bên biên giới, những
đối tượng người dùng bên phía ngoài qua lại, móc nối, lôi kéo, chia rẽ những dân tộc bản địa, dòng họ
trong nước hòng làm suy yếu, tiến tới gây bạo loạn ở những nơi này. Số ngụy
quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ còn ở trong nước phần lớn đã cải tà,
quy chính và đã nhận được thức rõ được chủ trương đúng đắn của Nhà nước, nhất là
chủ trương khoan hồng. Tuy nhiên vẫn còn đấy một bộ phận không chịu tái tạo, chúng
vẫn ngấm ngầm chống đối dưới nhiều hình thức, tìm mọi cách móc nối với những đối
tượng từ ngoài vào để được giúp sức.

– Trong nhiều năm qua xuất hiện nhiều điểm trung tâm về ANTT,
xuất phát từ những bức xúc, bất bình của nhân dân trước những việc làm sai
trái, thiếu sót của cán bộ cơ sở trong việc xử lý và xử lý đền bù đất đai… Do làm
chưa triệt để, chưa công minh nên đã để một bộ phận nhân dân bị một số trong những thành phần
quá khích kích động dẫn đến manh động làm rối loạn ANTT ở một số trong những địa phương.
Đây đó đó là những nguyên nhân tiềm ẩn, là mảnh đất nền trống tốt mà những thế lực thù địch
nhằm mục đích vào để kích động, gây ngòi nổ hòng gây mất ổn định trong xã hội ta.

Tóm lại : Tình hình về ANQG
trong trong năm qua nổi lên những yếu tố khá phức tạp và nhạy cảm. Đó đó đó là
những yếu tố hoàn toàn có thể gây ra tình hình mất ổn định, ảnh hưởng đến việc an nguy của
vương quốc, vì vậy Đảng và Nhà việt nam đã xác lập bảo vệ ANQG là trách nhiệm cực kỳ
quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta.

2.2.2: Tình hình về
trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội

 Trong trong năm qua,
toàn bộ chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể về công tác thao tác giữ gìn trật tự xã
hội. Tuy nhiên, tình hình trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội vẫn còn đấy thật nhiều yếu tố phức
tạp, thậm chí còn có những lúc, có nơi còn để xẩy ra rất nghiêm trọng. Trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín
xã hội thời hạn qua có những nét nổi trội sau :

2.1.Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội : tội phạm
kinh tế tài chính, tội phạm ma tuý trong trong năm qua có những diễn biến rất phức tạp.

Số vụ phạm tội thường niên bị phát hiện có sự tăng giảm không
đều trong số đó những vụ trọng án có khunh hướng tăng. Bình quân thường niên có tầm khoảng chừng
70.000 vụ phạm tội được phát hiện trong số đó những vụ án giết người, giết cướp,
cướp tài sản, cướp giật có Xu thế tăng. Trong những vụ án giết người thì nguyên
nhân hầu hết là nguyên nhân xã hội.

Các loại tội phạm xâm phạm trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ngày
càng có Xu thế sẵn sàng sẵn sàng trước, tình hình băng ổ nhóm và hiện tại những băng
nhóm tội phạm câu kết với nhau tạo thành những tổ chức triển khai tội phạm rất nguy hiểm
gây nhức nhối, bức xúc cho xã hội.

Các loại tội phạm hình sự khác ví như bọn đâm thuê, chém mướn,
trả thù thành viên bằng bom thư, bom mìn hoặc tạt axít trong trong năm qua cũng
rất phong phú và là một nỗi nhức nhối của xã hội. Loại tội phạm này hoạt động và sinh hoạt giải trí rất
manh động, mặc kệ hậu quả gây ra mặc dầu người bị hại hoàn toàn có thể không phải là
người mà chúng cần trả thù, có những vụ tính chất đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, những vụ
bắt cóc nhằm mục đích tống tiền cũng luôn có thể có khunh hướng tăng. Bọn tội phạm nhằm mục đích vào những gia
đình giàu sang rồi bắt cóc đòi tiền chuộc, có vụ chúng đòi tiền chuộc lên đến mức vài
trăm triệu. Có thể thấy rằng, tội phạm hình sự hoạt động và sinh hoạt giải trí ngày càng táo bạo,
manh động, chúng sử dụng đủ nhiều chủng loại hung khí, kể cả vũ khí nóng.

Thành phần đối tượng người dùng phạm tội rất phong phú, đủ nhiều chủng loại
người, có cả lưu manh cũng như nông dân, cán bộ, đảng viên, trí thức, sinh
viên. Trong số đó đáng lo ngại là những vụ trả thù thành viên do xích míc nội bộ rồi
đi thuê giang hồ xã hội đen trả thù.

Thủ đoạn gây án của bọn tội phạm hình sự rất phong phú, từ
những thủ đoạn đơn thuần và giản dị cổ xưa nhưng hiệu suất cao như “vãi thóc gọi gà” của bọn
lừa hòn đảo đến những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của bọn giết người tiêu dùng nhiều chủng loại
độc chất khó phát hiện.

Về địa phận hoạt động và sinh hoạt giải trí, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy
ra ở toàn bộ những địa phận trong toàn nước nhưng triệu tập vào những thành phố lớn như
thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng và một số trong những tỉnh như Đồng Nai,
Bình Dương, Hà Tây, Tỉnh Nam Định.

Các loại án kinh tế tài chính, tuy số vụ không tăng nhiều nhưng quy
mô, tính chất rất nghiêm trọng, trong số đó nổi lên những vụ chiếm đoạt thuế VAT,
những vụ tham ô với số tiền bị chiếm đoạt lên tới Hàng trăm tỷ VNĐ. Điển hình
như những vụ Lã Thị Kim Oanh, vụ công ti dầu khí, PMU18… đối tượng người dùng phạm tội
kinh tế tài chính đã cho toàn bộ chúng ta biết hầu hết có sự link với nhau. Đây cũng là một điểm lưu ý của
loại tội phạm này. Vì thế, việc khảo sát, mày mò gặp thật nhiều trở ngại vất vả. Loại
tội phạm loại này thường có sự “bọc lót”, “che chắn” lẫn nhau, tài sản bị mất
là tài sản nhà nước nên ý thức tự giác đấu tranh của công dân tại những cơ
quan, doanh nghiệp này chưa cao, này cũng là lí do lý giải tại sao công tác thao tác
khảo sát, thanh tra chưa đạt kết quả cao cực tốt. Các nghành xẩy ra tội phạm kinh tế tài chính
thường có ở những ngành kinh tế tài chính như xây dựng cơ bản, ngân hàng nhà nước, góp vốn đầu tư, xuất nhập
khẩu. Tình trạng buôn lậu trốn thuế trong trong năm qua vẫn chưa giảm đáng kể,
chúng được thực thi cả ở vùng cửa khẩu biên giới, trên biển khơi, trên những tuyến
vận chuyển, kể cả những tuyến hàng không. Mặt hàng buôn lậu phong phú chủng loại từ vải vóc, máy móc đến điện thoại di động, thuốc
chữa bệnh. Trong tình hình lúc bấy giờ, buôn lậu xẩy ra phức tạp nhất ở những địa
bàn trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội Thủ Đô, những khu vực biên giới Tây
Nam, biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Trung quốc.

Tội phạm kinh tế tài chính gây hậu quả nghiêm trọng không riêng gì có về vật
chất, mà còn làm mất đi đi cả một bộ phận cán bộ, đảng viên gây ảnh hưởng xấu về
chính trị, xã hội, có những vụ sẽ là giặc nội xâm (PMU18).

Trong trong năm qua, toàn bộ chúng ta đã đấu tranh quyết liệt với tội
phạm về ma tuý, việc thực thi chương trình vương quốc về phòng chống ma tuý mặc
dù đã đạt được những kết quả rất to lớn, nhưng tội phạm ma tuý vẫn chưa giảm cơ
bản, thậm chí còn còn xẩy ra rất nghiêm trọng. Chúng ta đã phát hiện, xử lí hàng
chục nghìn vụ buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, có những vụ
rất rộng. Những năm mới tết đến gần đây, những Toà án đã tuyên án tử hình hàng trăm tên tội phạm
ma tuý nhưng tội phạm ma tuý vẫn xẩy ra rất nghiêm trọng.

Thủ đoạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của bọn tội phạm ma tuý ngày càng tinh
vi, xảo quyệt. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt với những lực lượng đấu tranh,
đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ hi sinh trong đấu tranh với loại tội phạm này. Địa
bàn hoạt động và sinh hoạt giải trí của loại tội phạm này triệu tập ở những thành phố lớn như Tp Hà Nội Thủ Đô,
Hồ Chí Minh, Hải Phòng Đất Cảng và những tỉnh biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – campuchia,
những tuyến trục đường 8, 7, 6.

Các băng, nhóm, tổ chức triển khai tội phạm ma tuý thường có sự liên
kết với nhau cả trong nước lẫn quốc tế, quy mô, tính chất ngày càng lớn và ác
liệt. Chúng không từ một thủ đoạn tàn bạo nào, kể cả sử dụng trẻ con, con cháu
để lấy vào con phố phạm tội, tận dụng mọi phương tiện đi lại để vận chuyển trên một
diện rộng nên công tác thao tác phát hiện, đấu tranh của ta gặp nhiều trở ngại vất vả.

Tình hình về tệ nạn xã hội, tai nạn không mong muốn và ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Tình hình về tệ nạn xã hội, tai nạn không mong muốn, ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
trong thời hạn qua xẩy ra rất phức tạp, thậm chí còn rất nghiêm trọng.

Tệ nạn xã hội là một hiện tượng kỳ lạ xã hội xấu đi gây ra
những hậu quả vô cùng to lớn. Nó còn là một bạn sát cánh, là sân sau của nhiều chủng loại
tội phạm. Trong trong năm qua, nhiều chủng loại tệ nạn ở việt nam vẫn chưa giảm, thậm
chí có loại còn tăng như mại dâm, cờ bạc, nghiện hút…

Tệ nạn xã hội trình làng ở hầu hết tất
cả những địa phương trong toàn nước, nó có một số trong những điểm lưu ý sau :

+ Tệ nạn xã hội mang tính chất chất phổ cập.

+ Tệ nạn xã hội mang tính chất chất lây lan rất nhanh, tệ nạn xã hội
có quan hệ ngặt nghèo với tội phạm.

Hậu quả do tệ nạn xã hội gây ra ảnh hưởng lớn đến niềm sung sướng
mái ấm gia đình, xã hội và nó còn là một một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thế Kỷ
HIV/AIDS.

Đối tượng tham gia tệ nạn đủ những lứa tuổi, giới tính.

Mặc dù Đảng, Nhà việt nam đã ban
hành nhiều loại văn bản pháp lý về phòng chống tệ nạn, công tác thao tác đấu tranh
phòng, chống tệ nạn đã được toàn dân và những cty hiệu suất cao tích cực tham
gia, tuy nhiên hiệu suất cao còn thấp. Vì vậy, trong trong năm tới nên phải tăng cường
hơn thế nữa, nhất quyết hơn thế nữa.

+ Cùng với tệ nạn xã hội, tình trạng tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ,
tai nạn không mong muốn lao động, tai nạn không mong muốn nghề nghiệp rủi ro không mong muốn xẩy ra rất nghiêm trọng và có
khunh hướng ngày càng tăng. Trong nhiều chủng loại tai nạn không mong muốn thì tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ chiếm tỉ lệ
cao nhất, những vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, đường tàu, đường thuỷ thường niên
cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và hàng trăm nghìn người trở thành
phế nhân, tài sản bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Nguyên nhân của những vụ tai nạn không mong muốn
giao thông vận tải lối đi bộ có thật nhiều như :

+ Do số lượng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ tăng rất nhanh, nhất
là xe hơi, xe máy.

Bên cạnh đó, việc xử lí những vi phạm trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao
thông còn nhiều chưa ổn. Mặc dù đã có Luật giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, Nghị quyết 13
của Chính phủ, những Nghị định 14, 15 của Chính phủ nhưng tình trạng vi phạm vẫn
không giảm.

Những vụ tai nạn không mong muốn lao động, tai nạn không mong muốn nghề nghiệp, rủi ro không mong muốn, những
vụ cháy và nổ trong trong năm qua xẩy ra cũng rất là lo ngại. Đã có nhiều vụ sập
nhà khi đang xây dựng, sập hầm lò và nhất là tình hình cháy và nổ xẩy ra ngày
càng tăng.

Vấn đề ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cũng đáng báo động. Tình trạng
chặt phá rừng đầu nguồn bừa bãi, dẫn đến ô nhiễm gây lũ lụt, hạn hán ; ô nhiễm
nguồn nước rất cao, việc không đảm bảo nước sạch, vệ sinh bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm
cộng với những dịch cúm gà, lở mồm long móng lây lan gây ra tình trạng nhiễm
bệnh rất rộng, bên gần đó là hàng nghìn vụ ngộ độc thức ăn, có những vụ ngộ độc
tập thể gây nguy hiểm tính mạng con người cho toàn bộ hàng trăm người.

Tóm lại, tình hình về
trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trong trong năm qua đã và đang là yếu tố nóng bỏng, bức
xúc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải quyết tâm khắc phục, xử lý và xử lý. Trên
cơ sở đó, toàn bộ chúng ta mới giữ vững được trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội cùng với bảo vệ
vững chãi ANQG góp thêm phần ổn định tình hình, làm nền tảng cho việc tăng trưởng của
giang sơn.

2.3: DỰ BÁO TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT
TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG TỜI GIAN TỚI

Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
khoá IX về kế hoạch BVTQ trong tình hình mới thì tiềm năng công tác thao tác bảo vệ
ANQG, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân là
: Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối mạng lưới hệ thống chính trị, sức mạnh
của toàn dân, thực thi trách nhiệm bảo vệ ANTT trong số đó lực lượng Công an nhân
dân đóng vai trò nòng cốt, xung kích, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước tân tiến, tuyệt đối trung thành với chủ với Tổ
quốc với Đảng và gắn bó mật thiệt với nhân dân, đấu tranh ngăn ngừa làm thất
bại mọi thủ đoạn, hoạt động và sinh hoạt giải trí của những thế lực thù địch, ngăn ngừa nhiều chủng loại tội
phạm.

Yêu cầu cơ bản nhất trong thời hạn tới là phải triệu tập
vào những trách nhiệm trọng tâm chủ yếu nhằm mục đích tạo ra một sự chuyển biến thực sự, rõ
nét hơn về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Công an nhân dân, để trong bất kể
trường hợp nào thì cũng phải giữ vững được ANQG, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, BVTQ, bảo
vệ Đảng, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ vào thực tiễn về ANTT đã và đang trình làng có đưa ra
dự báo sau :

2.3.1: Tình hình quốc tế trong thời hạn tới sẽ diễn
biến phức tạp hơn

Một là, sau trận chiến
tranh Irắc, những thế lực hiếu chiến tiếp tục thực thi kế hoạch “đánh đòn
phủ đầu” tận dụng đòn tiến công chống lại “chủ nghĩa khủng bố” ra
sức lộng hành đe doạ hoà bình độc lập lãnh thổ của những vương quốc dân tộc bản địa.

Hai là, quan hệ Một trong những
nước lớn tiếp tục xen kẽ cả hai mặt đấu tranh và thoả hiệp. Một mặt, vì lợi
ích của dân tộc bản địa, vương quốc và giai cấp mà người ta đại diện thay mặt thay mặt, họ tìm cách xoa dịu những
xích míc, tìm những điểm tương đương để hợp tác tránh đối đầu. Mặt khác, cuộc
đấu tranh chống chủ nghĩa đơn phương, sự lộng hành của những thế lực hiếu chiến
sẽ ngày càng tăng.

Ba là, trào lưu nhân
dân toàn thế giới chống trận chiến tranh bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc bản địa sẽ tiếp tục
tăng trưởng. Cuộc đấu tranh chống mặt trái của toàn thế giới hoá do chủ nghĩa tư bản
chi phối sẽ tiếp tục dâng cao. Tuy nhiên, những lực lượng đấu tranh cho hoà bình,
độc lập dân tộc bản địa, tiến bộ xã hội lúc bấy giờ vẫn chưa tồn tại sức mạnh thống nhất.

Bốn là, xu thế toàn thế giới
hoá về kinh tế tài chính sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hiện đã có 150 nước tham gia WTO, trong
thời hạn tới sẽ có được thêm nhiều nước tham gia. Cuộc cách mạng khoa học và công
nghệ trên những nghành vật tư, công nghệ tiên tiến và phát triển sinh học và tin học sẽ trình làng mạnh
mẽ hơn. Tình hình này sẽ mở ra những thời cơ mới, đồng thời nêu lên nhiều thách
thức mới.

Năm là, tình hình kinh tế tài chính
toàn thế giới sẽ tiếp tục tạm bợ. Cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ của những TT kinh tế tài chính
lớn sẽ tiếp tục trầm trọng thêm gây tạm bợ định trên thị trường tài chính.
Khoảng cách Một trong những nước công nghiệp tăng trưởng và những nước đang tăng trưởng sẽ
ngày càng rộng ra. Các cuộc tranh chấp trên biển khơi và tranh chấp về nguồn dầu khí
ở Trung đông và ở Nga sẽ nóng giãy hơn.

Tuy vậy, những diễn biến phức tạp đó chưa làm hòn đảo lộn chiều
hướng đã trình làng sau khi chủ nghĩa xã hội bị sụp đổ ở Liên xô và Đông âu. Hoà
bình, hợp tác và tăng trưởng vẫn là xu thế lớn của thời đại.

2.3.2: Tình hình khu vực Khu vực Đông Nam Á vẫn còn đấy tiềm ẩn
nhiều tác nhân mất ổn định

– Chủ nghĩa khủng bố vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí ở một số trong những nước gây ra
những thảm hoạ cho nhân dân và cơ quan ban ngành thường trực ở nơi đó ; xích míc về sắc tộc, tôn
giáo làm bùng nổ những cuộc xung đột ở một số trong những khu vực khá nghiêm trọng.

– Sự tranh chấp Một trong những nước lớn ngày càng tăng. Mĩ đã
tăng cường hiện hữu lực lượng quân sự chiến lược ở Đông Nam á. Bằng những hiệp định tuy nhiên
phương và đa phương về hợp tác chống khủng bố, Mĩ can thiệp sâu hơn vào khu
vực, kích động li khai, đồng thời lôi kéo Đông Nam á vào quỹ đạo của tớ, kiềm
chế những nước lớn khác trong khu vực. Một số nước lớn khác đã tiếp tục tăng cường phát
huy ảnh hưởng của tớ bằng những quan hệ kinh tế tài chính.

– Trước tình hình đó sự link trong ASEAN và vị trí của
Thương Hội trên trường quốc tế sẽ gặp nhiều thử thách nhưng ASEAN tiếp tục là
tác nhân quan trọng riêng với hoà bình, ổn định, hợp tác và tăng trưởng ở khu vực.
Cơ chế AFTA của 10 nước ASEAN sẽ tiến hành thực thi triệt để. Các cơ chế hợp tác
ASEM (hợp tác Á – Âu), cơ chế thương mại tự do với Trung quốc đang mở rộng sự
tác động trên một quy mô to lớn và hiệu suất cao hơn trước kia.

– An ninh ở Campuchia và Lào hoàn toàn có thể phức tạp hơn. Các
thế lực bên phía ngoài sẽ can thiệp sâu hơn, tăng cường kế hoạch “Diễn biến hoà
bình”, đe doạ anh ninh và ổn định khu vực. Tuy nhiên, chúng không thể làm
thay đổi khunh hướng tăng trưởng của Lào và Campuchia vì hoà bình, độc lập, hợp
tác và tăng trưởng.

2.3.3: Những thuận tiện và trở ngại vất vả trong công tác thao tác
bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở Việt Nam trong những
năm tới

– Thuận lợi

+ Thuận lợi cơ bản là tiềm lực và
vị thế quốc tế của việt nam được tăng cường. Sau hơn 20 năm thay đổi, Đảng đã
lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu rất là to lớn. Tăng trưởng kinh
tế liên tục trong nhiều năm đạt trên 7%, được xếp vào loại cao của toàn thế giới.
Đời sống vật chất được cải tổ, thu nhập trung bình đầu người năm 2006 đạt 638
USD/người. Nếu tính theo sức tiêu thụ của đồng xu tiền thì số lượng đó to nhiều hơn nhiều lần.
Chỉ số tăng trưởng con người (HDI) đã vươn lên thứ 101/192 vương quốc. Do chủ trương ngoại
giao cởi mở, trên cơ sở độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ, dữ thế chủ động hội
nhập, phương châm “là bạn, là đối tác chiến lược tin cậy của những nước”, toàn bộ chúng ta
đã đặt quan hệ ngoại giao với 167 nước và quan hệ thương mại với trên 100 quốc
gia, khu vực và vùng lãnh thổ thu hút góp vốn đầu tư từ quốc tế trên 40 tỉ USD. Vị
thế quốc tế của Việt Nam được tăng cường.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng,
dày dạn kinh nghiệm tay nghề ; đường lối thay đổi của Đảng đã được kiểm chứng qua thực
tiễn là đúng đắn, được nhân dân đống ý ủng hộ.

+ Nhân dân Việt Nam có truyền thống cuội nguồn yêu nước, đoàn kết, tin
tưởng vào Đảng và chính sách ; ngày càng thể hiện bản lĩnh năng động, sáng tạo
trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ.

+ LLVT cách mạng tuyệt đối trung thành với chủ với Đảng, với Tổ
quốc, nhân dân, vươn lên làm tròn trách nhiệm BVTQ trong tình hình mới.

Với những thuận tiện trên, toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể
giữ vững hoà bình, ổn định để thực thi thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá,
tân tiến hoá giang sơn theo khuynh hướng XHCN.

– Khó khăn

+ Thách thức lớn số 1 riêng với bảo mật thông tin an ninh trật tự ở việt nam là
những mối đe doạ (những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn) : tụt hậu xa hơn về kinh tế tài chính đối so với nhiều nước
trong khu vực và trên toàn thế giới ; chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; nạn tham nhũng
và tệ quan liêu ; “diễn biến hoà bình”. Các mối đe doạ trên diễn biến
xen kẽ phức tạp, không thể xem nhẹ mối đe doạ nào.

+ Những yếu kém trong công tác thao tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị, những yếu tố kinh tế tài chính, xã hội bức xúc, xích míc trong nội bộ
nhân dân, nếu không được kịp thời khắc phục có hiệu suất cao sẽ là rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tiềm ẩn
riêng với bảo mật thông tin an ninh trật tự của việt nam.

+ Hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ
của những thế lực thù địch sẽ ngày càng tăng. Các thế lực phản động tiếp tục sử dụng
chiêu thức dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào nội bộ việt nam.

+ Các hành vi xâm hại độc lập, độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh
thổ việt nam vẫn sẽ tiếp nối.

2.3.4: Đối tác
và đối tượng người dùng đấu tranh trong công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự,
bảo vệ an toàn và uy tín xã hội

– Đối tác:

Trong tình hình lúc bấy giờ, nên phải có
quan điểm nhận mới và thống nhất về yếu tố đối tác chiến lược và đối tượng người dùng đấu tranh theo
nguyên tắc :

– Những ai chủ trương tôn trọng độc
lập, độc lập lãnh thổ, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng,
cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác chiến lược của toàn bộ chúng ta.

– Bất kể thế lực nào có thủ đoạn và
hành vi chống phá tiềm năng của việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc đều là đối tượng người dùng đấu tranh.

– Mặt khác, trong tình hình diễn
biến mau lẹ và phức tạp lúc bấy giờ, nên phải có quan điểm nhận biện chứng : trong mọi
đối tượng người dùng vẫn hoàn toàn có thể xuất hiện cần tranh thủ, hợp tác ; trong một số trong những đối tác chiến lược, có
thể xuất hiện khác lạ, xích míc với quyền lợi của ta. Trên cơ sở đó, cần khắc
phục cả hai khuynh hướng mơ hồ mất cảnh giác hoặc cứng nhắc trong nhận thức,
chủ trương và trong xử lí những trường hợp rõ ràng.

Trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn, toàn bộ chúng ta
phải thường xuyên đấu tranh với những cty tình báo quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí
phương hại đến bảo mật thông tin an ninh vương quốc của việt nam ; những TT thông tin chống phá
Việt Nam ; những tổ chức triển khai và bọn phản động người Việt lưu vong ; nhiều chủng loại phản
động ở trong nước và bọn tội phạm hình sự nguy hiểm. Để xác lập đúng những đối
tượng đấu tranh trong công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh trật tự cần nhờ vào những vị trí căn cứ
sau :

 – Căn cứ vào trách nhiệm và đối tượng người dùng đấu tranh
của cách mạng trong từng quy trình.

– Căn cứ vào nội dung, yêu cầu,
trách nhiệm của công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở việt nam lúc bấy giờ.

– Căn cứ vào thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí của
nhiều chủng loại đối tượng người dùng xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội từ trước
đến nay ở việt nam.

     Đối tượng xâm phạm bảo mật thông tin an ninh  quốc
gia:

 Có nhiều loại cụ
thể, trong tình hình lúc bấy giờ cần triệu tập đấu tranh với nhiều chủng loại sau :

– Gián điệp : Gián điệp
là người Việt Nam hay người quốc tế, hoạt động và sinh hoạt giải trí thành viên hay có tổ chức triển khai, chịu
sự chỉ huy của quốc tế để tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khảo sát tích lũy tình
báo, gây cơ sở bí mật và phá hoại nhằm mục đích chống lại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.

– Phản động : Phản động là
những thành viên hay tổ chức triển khai có thủ đoạn và hoạt động và sinh hoạt giải trí phản cách mạng chống lại chế
độ xã hội chủ nghĩa, nhưng không chịu sự chỉ huy của quốc tế.

 Trong tình hình hiện
nay cần triệu tập đấu tranh với những loại sau :

+ Các tổ chức triển khai và thành viên phản động trong số người Việt Nam
ở quốc tế đang sẵn có những hoạt động và sinh hoạt giải trí chống Việt Nam.

+ Bọn phản động tận dụng tôn giáo.

+ Bọn phản động tận dụng dân tộc bản địa ít người, nhất là bọn có
sự câu kết của những lực lượng phản động bên phía ngoài.

+ Bọn phản động trong ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản
động cũ không chịu tái tạo.

+ Bọn có tư tưởng, quan điểm sai trái, những thành phần trong
nội bộ bất mãn thoái hoá biến chất trở thành phản động, chống Đảng, chống CNXH
; số thời cơ chính trị.

 Đối tượng xâm
phạm về trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội

Đối tượng xâm phạm về trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội là những
người dân có hành vi phạm tội gây thiệt hại đến tài sản XHCN và tài sản của công
dân, đến tính mạng con người sức mạnh thể chất và danh dự phẩm giá của con người, đến trật tự ATXH
nhưng không còn mục tiêu chống lại Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trong những đối tượng người dùng xâm phạm trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội hiện
nay có những người dân phạm tội nhất thời, có đối tượng người dùng phạm tội chuyên nghiệp, với
tính chất và mức độ nguy hiểm rất khác nhau. Các đối tượng người dùng này gồm có :

+ Các đối tượng người dùng xâm phạm trật tự xã hội (tội phạm hình sự).

+ Các đối tượng người dùng xâm phạm trật tự quản lí kinh tế tài chính và chức vụ
(tội phạm kinh tế tài chính).

+ Các đối tượng người dùng về ma tuý (tội phạm ma tuý).

Trong số những đối tượng người dùng trên cần triệu tập vào đấu tranh với
những đối tượng người dùng sau :

.
Bọn tội phạm kinh tế tài chính, nhất là bọn tham nhũng, bọn buôn lậu, bọn sản xuất tàng
trữ và tiêu thụ tiền giả.

. Bọn
tội phạm về ma tuý.

.
Bọn tội phạm hình sự, triệu tập vào bọn hoạt động và sinh hoạt giải trí có tổ chức triển khai, bọn lưu manh
chuyên nghiệp, sử dụng bạo lực, tội phạm có quan hệ với quốc tế.

 Các tai nạn không mong muốn, tệ nạn xã hội

Phòng ngừa và làm giảm đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại
do những tai nạn không mong muốn xã hội (tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ, tai nạn không mong muốn do sử dụng dữ gìn và bảo vệ chất nổ
chất cháy không đúng quy định, tai nạn không mong muốn do sự cố kĩ thuật, do vạn vật thiên nhiên…)
gây ra.

Bài trừ những tệ nạn xã hội. Trước mắt phải đẩy lùi một bước
nhiều chủng loại tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc, mại dâm.

2.4: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

2.4.1:
Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của
Đảng, sự quản lí của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng nòng cốt
trong sự nghiệp bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội

Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt là tác nhân
quyết định hành động thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội

Sự lãnh đạo của Đảng là tác nhân quyết định hành động mọi thắng
lợi của cách mạng Việt Nam, trong số đó có công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và
giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội. Chỉ có Đảng lãnh đạo mới hoàn toàn có thể lôi kéo được
sức mạnh tổng hợp của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị, của toàn xã hội, bảo vệ
thắng lợi trọn vẹn và triệt để trong cuộc đấu tranh bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và
giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội. Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt
thể hiện : Đảng đưa ra đường lối chủ trương và phương pháp đấu tranh bảo vệ an
ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội một cách đúng đắn, đồng thời lãnh đạo
ngặt nghèo cỗ máy Nhà nước và những đoàn thể quần chúng thực thi thắng lợi đường
lối chủ trương đó.

 Phát huy quyền làm
chủ của nhân dân trên nghành bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã
hội

 Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội là yếu tố nghiệp của nhân
dân, là trách nhiệm và trách nhiệm đồng thời cũng là quyền lợi thiết thân của nhân dân. An ninh
vương quốc, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội có đư­ợc bảo vệ tốt hay là không thì
yếu tố rất quan trọng là vì sự giác ngộ của nhân dân về quyền làm chủ của tớ
trên nghành đó. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực ra đó là cuộc vận
động trào lưu cách mạng của quần chúng nhằm mục đích xây dựng trật tự bảo mật thông tin an ninh, trật tự
nhân dân từ cơ sở. Nhân dân có Đk và kĩ năng để thực thi quyền làm chủ
đó.

Nội dung phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động thể
hiện :

 Quán triệt thâm thúy
và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đư­ờng lối chủ trương của Đảng, pháp lý của
Nhà nư­ớc, những chính sách thể lệ nội quy về bảo vệ bảo mật thông tin an ninh trật tự. Đấu tranh kiên
quyết với những thế lực thù địch, bọn phản cách mạng và bọn phạm tội khác, với
mọi hành vi vi phạm pháp lý và những hiện tư­ợng xấu đi trong đời sống xã
hội ; nhất quyết giữ vững bảo mật thông tin an ninh trật tự ở mọi nơi mọi lúc. Tự giác tham gia
những tổ chức triển khai quần chúng bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, tích cực giúp sức những cty
chuyên trách nhất là lực l­ượng Công an nhân dân, những lực lượng bảo vệ ở địa ph­ương
hoàn thành xong tốt trách nhiệm. Tự giác tổ chức triển khai, tham gia xây dựng và quản lí cuộc
sống mới văn minh trật tự, yên vui lành mạnh ở địa phương, cty công tác thao tác, sản
xuất, chiến đấu.

Tăng cư­ờng hiệu lực hiện hành quản lí của Nhà nư­ớc trên nghành
bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

Trong chính sách xã hội chủ nghĩa, Nhà n­ước là công cụ sắc bén
để nhân dân lao động thực thi quyền làm chủ của tớ trên mọi nghành, trong
đó có công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội. Nhà
nư­ớc có mạnh (hiệu lực hiện hành) thì quyền làm chủ của nhân dân mới đư­ợc đảm bảo vững
chắc.

 Nội dung tăng cường
hiệu lực hiện hành quản của Nhà nước : Phát huy mạnh mẽ và tự tin tác dụng của pháp chế xã hội chủ
nghĩa làm cho nó trở thành vũ khí sắc bén để xây dựng và quản lí nền trật tự xã
hội xã hội chủ nghĩa. Phải thư­ờng xuyên quan tâm xây dựng những cty chuyên
trách trong công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã
hội. Phát huy vai trò tác dụng của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân những cấp
trong việc phát hành và đôn đốc tổ chức triển khai thực thi những quy định về công tác thao tác bảo
vệ ở địa phương. Phối phối hợp hiệu suất cao quản lí của những cty Nhà n­ước vào
việc bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

Công an là lực l­ượng nòng cốt

 Lực lư­ợng Công an
là nơi tựa trực tiếp và thư­ờng xuyên cho những ngành, những cấp và quần chúng
trong công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội. Lực lư­ợng
Công an phải triệu tập xử lý và xử lý những khâu cơ bản nhất ; tổ chức triển khai hư­ớng dẫn
những lực l­ượng khác thực thi trách nhiệm bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, an
toàn xã hội. Qua thực tiễn tiến hành cuộc đấu tranh, lực l­ượng Công an phải
làm tham mư­u cho Đảng, Nhà nư­ớc về những yếu tố có liên quan đến công tác thao tác bảo
vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

Cuộc đấu tranh bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín
xã hội có liên quan đến nhiều ngành, nhiều nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của xã hội. Do đó
để đảm bảo thắng lợi hoàn toàn và triệt để trong cuộc đấu tranh, lực lư­ợng
Công an phải ghi nhận phối hợp tính tích cực cách mạng của quần chúng với công
tác trách nhiệm của những cty trình độ. Sự phối hợp đó thể hiện : Quần
chúng phát hiện phục vụ tình hình, cơ quan trình độ tích lũy ý kiến đó.
Những ý kiến đó phải đ­ược tổng hợp, kết phù thích hợp với trách nhiệm trình độ của những
ngành để tìm ra bản chất của yếu tố và giải pháp xử lí. Phải coi trọng cả hai
mặt đó, không đư­ợc coi nhẹ mặt nào.

2.4.2: Kết hợp ngặt nghèo
trách nhiệm xây  dựng với trách nhiệm bảo vệ Tổ
quốc

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa ta
trong quy trình dựng nước và giữ nước. Đảng, Nhà việt nam đã thừa kế và phát huy
truyền thống cuội nguồn đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự ổn định và phát
triển về mọi mặt của đời sống xã hội là nền tảng vững chãi của bảo mật thông tin an ninh trật tự
và ngược lại bảo mật thông tin an ninh trật tự vững chãi mới có Đk ổn định tăng trưởng đất
nước về mọi mặt. Cần nhận thức bảo mật thông tin an ninh trật tự được giữ vững củng cố và phát
triển là nhờ vào nền tảng kinh tế tài chính, xã hội ổn định và tăng trưởng. Hiện nay kết
hợp ngặt nghèo giữa bảo mật thông tin an ninh và quốc phòng là một yêu cầu khách quan của yếu tố nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự phối hợp giữa quốc
phòng với bảo mật thông tin an ninh, bảo mật thông tin an ninh với quốc phòng có nội dung rất rộng, hình thức và cơ
chế phối hợp cũng rất phong phú và phong phú. Một trong những nội dung quan trọng
của việc phối hợp giữa bảo mật thông tin an ninh với quốc phòng là phối hợp ngặt nghèo giữa xây dựng
trật tự bảo mật thông tin an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân.

2.4.3: Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc phải phối hợp ngặt nghèo
với giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội

An ninh vương quốc và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội là hai thành phần
cấu thành trật tự xã hội. Bảo vệ vững chãi bảo mật thông tin an ninh vương quốc là bảo vệ Đảng, bảo
vệ chính sách, bảo vệ thành quả của cách social chủ nghĩa, tạo ra một trong
những Đk cơ bản nhất để xây dựng sự vững mạnh về mọi mặt trong xã hội.
An ninh vương quốc được bảo vệ vững chãi sẽ tạo Đk cơ bản thuận tiện để bảo
vệ tốt trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội. Trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội được giữ vững sẽ tạo
Đk cho an  ninh vương quốc càng được
củng cố vững chãi, hiệu lực hiện hành quản lí của Nhà nước được tăng cường, quyền làm chủ
của nhân dân được bảo vệ vững chãi, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của mọi người được yên vui, hạnh
phúc.

2.4.4: Vai trò, trách nhiệm
của sinh viên trong công tác thao tác bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội:

sinh viên là gia chủ tương lai của
giang sơn, với trách nhiệm công dân của người thanh niên trong thời đại mới,
toàn bộ chúng ta phải làm gì để góp thêm phần bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ?
Muốn vậy, từng người sinh viên không những phải nắm vững và chấp hành nghiêm
chỉnh những quy định của pháp lý về bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã
hội mà còn vận động mọi người cùng tự giác chấp hành.

 Quy định của
pháp lý về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ ANQG, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín
xã hội

– Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 :

Điều 11. Công dân thực
hiện quyền làm chủ của tớ ở cơ sở bằng phương pháp tham gia việc làm của Nhà nước
và xã hội, có trách nhiệm bảo vệ của công, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của
công dân, giữ gìn ANQG và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, tổ chức triển khai đời sống công cộng.

Điều 44. BVTQ Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, giữ vững ANQG là yếu tố nghiệp của toàn dân. Nhà nước củng cố và
tăng cường nền QPTD và ANND, nòng cốt là những LLVT nhân dân, phát huy sức mạnh
tổng hợp của giang sơn để bảo vệ vững chãi Tổ quốc. Cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai
kinh tế tài chính, tổ chức triển khai xã hội và công dân phải làm tròn trách nhiệm quốc phòng và an
ninh do pháp lý quy định.

Điều 79. Công dân có trách nhiệm và trách nhiệm tuân theo Hiến pháp, pháp lý, tham gia bảo vệ
ANQG, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, giữ gìn bí mật vương quốc, chấp hành những quy tắc
sinh hoạt công cộng. Công dân có trách nhiệm và trách nhiệm tuân theo Hiến pháp, pháp lý, tham
gia bảo vệ ANQG, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, giữ gìn bí mật vương quốc, chấp hành
những quy tắc sinh hoạt công cộng.

– Luật Thanh niên của Nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2001

Điều 11. BVTQ là trách nhiệm và trách nhiệm
thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên. Được huấn luyện chương trình GDQP
; thực thi NVQS, tham gia những LLVT theo quy định của pháp lý. Tham gia xây
dựng nền QPTD, giữ gìn bí mật vương quốc, xung kích đấu tranh chống mọi hành vi
xâm hại đến ANQG và trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

Điều 16. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên trong quản lí nhà
nước và xã hội :

+ Nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp lý, góp thêm phần
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân.

+ Được ứng cử, đề cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân những
cấp theo quy định của pháp lý ; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
với cơ quan, tổ chức triển khai về những yếu tố mà mình quan tâm ; tham gia góp ý xây dựng
những chủ trương, pháp lý liên quan đến thanh niên và những chủ trương, pháp lý
khác.

+ Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực thi chính
sách, pháp lý của Nhà nước.

– Luật về ANQG năm 2004

Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm

Mọi công dân có trách nhiệm và trách nhiệm tích cực
tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Điều 8. Trách nhiệm, nghĩa
vụ bảo vệ ANQG

Bảo vệ ANQG là yếu tố nghiệp của toàn
dân. Cơ quan, tổ chức triển khai, công dân có trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm bảo vệ ANQG theo quy
định của pháp lý.

Điều 9. Chế độ, chính
sách riêng với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí bảo vệ ANQG

+ Nhà nước bảo vệ, giữ bí mật cho cán bộ, chiến sỹ thuộc
lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG và cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tham gia bảo vệ
ANQG.

+ Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí bảo vệ ANQG có
thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được Phục hồi, bị
thiệt hại về tài sản thì được đền bù ; người bị thương tích, tổn hại về sức
khỏe, bị thiệt hại về tính chất mạng con người thì bản thân và mái ấm gia đình được hưởng chính sách, chính
sách theo quy định của pháp lý.

Điều 10. Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ ANQG

Điều 17. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm
của công dân trong bảo vệ ANQG

+ Tham gia lực lượng bảo vệ ANQG và thực thi trách nhiệm bảo
vệ ANQG theo quy định của pháp lý.

+ Tố cáo hành vi xâm phạm ANQG, hành vi tận dụng việc thực thi trách nhiệm bảo vệ ANQG xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ
chức, thành viên.

+ Phát hiện, kiến nghị với chính
quyền hoặc cơ quan chuyên trách bảo vệ ANQG khắc phục sơ hở, thiếu sót trong việc
thực thi pháp lý về bảo vệ ANQG.

+ Phát hiện, phục vụ kịp thời thông tin, tài liệu liên
quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí xâm phạm ANQG cho cơ quan ban ngành thường trực hoặc cơ quan chuyên trách bảo
vệ ANQG nơi sớm nhất.

+ Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên trách bảo vệ ANQG theo
quy định của pháp lý.

+ Giúp đỡ, tạo Đk cho cơ quan và người dân có trách
nhiệm tiến hành những giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với
hoạt động và sinh hoạt giải trí xâm phạm ANQG.

+ Giáo dục đào tạo và giảng dạy bảo vệ ANQG là một nội
dung giáo dục quốc dân. Cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo và giảng dạy có
trách nhiệm đưa nội dung giáo dục bảo vệ ANQG vào chương trình dạy học trong
nhà trường và những cơ sở giáo dục khác phù phù thích hợp với ngành học, cấp học.

– Bộ luật hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá
X, kì họp thứ 6 thông qua ngày 21/12/1999 :

– Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá
XI, kì họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003
:

Điều 25. Trách nhiệm của những tổ chức triển khai và công dân trong đấu
tranh phòng ngừa và chống tội phạm

+ Các tổ chức triển khai, công dân có quyền và
trách nhiệm và trách nhiệm phát hiện, tố giác hành vi phạm tội ; tham gia đấu tranh phòng ngừa và
chống tội phạm, góp thêm phần bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp
của công dân, tổ chức triển khai.

+ Cơ quan tiến hành tố tụng có trách
nhiệm tạo Đk để những tổ chức triển khai và công dân tham gia tố tụng hình sự ; phải
vấn đáp kết quả xử lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm cho tổ chức triển khai đã phục vụ thông tin,
người đã tố giác tội phạm biết.

+ Các tổ chức triển khai, công dân có trách
nhiệm thực thi yêu cầu và tạo Đk để cơ quan tiến hành tố tụng, người
tiến hành tố tụng thực thi trách nhiệm.

Trách nhiệm của sinh viên trong công tác thao tác bảo vệ
ANQG, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội:

Sinh viên trong thời kì công nghiệp hoá – tân tiến hoá cần
phải nhận thức đúng vai trò trách nhiệm của tớ và tham gia trực tiếp vào việc
bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, rõ ràng là :

– Nhận thức đúng cuộc đấu tranh để bảo vệ ANQG, giữ gìn
trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp trình làng gay
go, quyết liệt, phức tạp, lâu dài. Nhất là
trong Đk lúc bấy giờ, khi những thế lực thù địch và những thành phần chống đối
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang ra sức
tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt diễn biến hoà bình bằng mọi thủ đoạn. Trong số đó, chúng
triệt để để ý quan tâm địa phận là những trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp
; tận dụng lừa phỉnh sinh viên – những người dân rất năng động, sáng tạo nhưng chưa
có nhiều trải nghiệm trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường là địa phận và đối tượng người dùng để thực thi diễn
biến hoà bình. Do vậy, sinh viên nên phải cảnh giác, rất tích cực trong đấu
tranh với những hành vi sai trái, với những thành phần thoái hoá biến chất trong
những tổ chức triển khai Đảng, cơ quan nhà nước nhưng không để những thế lực thù địch, những
thành phần chống đối tận dụng mình để thực thi diễn biến hoà bình nhằm mục đích làm suy
yếu, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chính sách
XHCN ở việt nam.

– Tích cực, tự giác tham gia những
hoạt động và sinh hoạt giải trí rõ ràng để bảo vệ ANQG giữ gìn trật tự ATXH :

+ Phát hiện những tổ chức triển khai, người dân có
hành vi tuyên truyền lôi kéo sinh viên tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trái quy định của
pháp lý nhằm mục đích chống lại Đảng, Nhà nước để báo cho lãnh đạo của trường, chính
quyền và những cty bảo vệ pháp lý biết, có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Tham gia xây dựng nếp sống văn
minh trật tự ngay trong trường học, kí túc xá, khu vực dân cư mà mình sinh
sống, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, giúp sức những cty chuyên trách trong bảo vệ ANQG,
giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

+ Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội để
góp thêm phần giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội như : chấp hành nghiêm chỉnh luật giao
thông lối đi bộ, giữ gìn trật tự, vệ sinh ở nơi công cộng. Bản thân không tham
gia đua xe và cổ vũ cho đua xe trái phép, vận động nhiều người cùng tham gia
chấp hành tốt những quy định của pháp lý như mình.

+ Bản thân luôn nhận thức được sự
nguy hại của những tệ nạn xã hội để không phạm phải, mặt khác sinh viên còn tuyên
truyền vận động cho nhiều người khác thấy được sự nguy hại của những tệ nạn xã
hội nhất là tệ nạn ma tuý, cờ bạc, mại dâm. Phát hiện những khu vực tổ chức triển khai,
đối tượng người dùng tham gia những tệ nạn xã hội để báo cáo cho lãnh đạo nhà trường, chính
quyền địa phương, những cty bảo vệ pháp lý
mà trực tiếp là lực lượng Công an nhân dân để sở hữu giải pháp đấu tranh kịp thời
có hiệu suất cao.

+ Tích cực tham gia chương trình vương quốc phòng, chống tội
phạm ; phát hiện, tố giác kịp thời những đối tượng người dùng, băng nhóm tổ chức triển khai tội phạm để
những cty nhà nước có thẩm quyền có giải pháp xử lý và xử lý kịp thời.

+ Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị khoa học kĩ
thuật trách nhiệm trình độ có liên quan để hoàn toàn có thể góp sức cao nhất những khả
năng của tớ góp thêm phần xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội ở việt nam.

– Chăm chỉ rèn luyện sức mạnh thể chất để tăng cường thể lực, luyện
tập quân sự chiến lược theo chương trình GDQP để góp thêm phần sẵn sàng sẵn sàng cho lực lượng SSCĐ BVTQ

– Hướng nghiệp tham gia những LLVT bảo vệ ANQG, giữ gìn trật
tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, như tham gia lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng…

Điều 6 : Luật CAND quy định :

+ Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo
đức, trình độ học vấn, sức khoẻ, có nguyện vọng và năng khiếu sở trường phù phù thích hợp với công
tác công an thì hoàn toàn có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

+ Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, sinh
viên tốt nghiệp xuất sắc ở những học viện chuyên nghành, trường ĐH, cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp, dạy nghề có đủ tiêu chuẩn để đào tạo và giảng dạy, tương hỗ update vào Công an nhân
dân.

Với truyền thống cuội nguồn của tớ, bằng sự năng động sáng tạo của
sinh viên dưới sự lãnh đạo của những cấp uỷ Đảng, của lãnh đạo những nhà trường những
tổ chức triển khai đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức triển khai của sinh viên chắc như đinh
sinh viên trong những trường ĐH cao đẳng, trung học chuyên nghiệp toàn bộ chúng ta
sẽ góp phần, góp sức những kĩ năng cao nhất của tớ cùng toàn Đảng, toàn
dân và những cty chuyên trách bảo vệ vững chãi ANQG TTATXH, góp thêm phần xây dựng
thành công xuất sắc CNXH ở việt nam.

III – CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1 : Anh (chị) hãy phân tích quan điểm : “Công tác bảo
vệ ANQG, giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội phải để dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam, sự quản lí thống nhất của Nhà nước, lôi kéo sức mạnh tổng hợp
của khối mạng lưới hệ thống chính trị và toàn dân tộc bản địa, lực lượng chuyên trách bảo vệ ANQG, giữ
gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội làm nòng cốt”. ý nghĩa thực tiễn rút ra riêng với bản
thân ?

Câu 2 : Tại sao xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá, xã
hội phải song song với bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội

 Câu 3 : Anh (chị)
hãy phân tích nội dung công tác thao tác bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ở
việt nam lúc bấy giờ.

Câu 4 : Trách nhiệm của sinh viên trong công tác thao tác bảo vệ
ANQG, giữ gìn trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội lúc bấy giờ.

Reply
4
0
Chia sẻ

315

Review Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc Free.

Giải đáp vướng mắc về Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc

Nếu You sau khi đọc nội dung bài viết Ý nghĩa của bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc , bạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#nghĩa #của #bảo #vệ #ninh #quốc #gia

Tinh thanh

Tinh thanh

Tôi là người năng động và yêu thích những công việc liên quan đến con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, do đó tôi có thể nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc báo và nghe nhạc để giải trí. và viết blog về tin tức mẹo vặt thủ thuật review video kinh nghiệm hữu ích