Video Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m Mới nhất

Mẹo về Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 10:52:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Top 1 ✅ 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông . tính diện tích s quy hoạnh ban đầu của hình chữ nhật nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-02-26 22:50:43 cùng với những chủ đề liên quan khác

Nội dung chính

  1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông .tính diện tích s quy hoạnh ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông .tính diện tích s quy hoạnh ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật

  Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu kéo dãn
  mỗi chiều thêm 5m thì chiều dài sẽ bằng 2 lần chiều rộng. Tính kích thước ban đầu
  của hình chữ nhật.

1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông .tính diện tích s quy hoạnh ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật

Hỏi:

1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông .tính diện tích s quy hoạnh ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật

1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông .tính diện tích s quy hoạnh ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật

Đáp:

thucquyen:

Đáp án: $S=225m^2$

Giải thích tiến trình giải:

Sửa đề nếu tăng chiều rộng lên $2m$ thì diện tích s quy hoạnh tăng $60m^2$

Gọi chiều rộng hình chữ nhật Ɩà $x,x>0$

$to$Chiều dài hình chữ nhật Ɩà $4x$

Nếu tăng chiều rộng lên $2m$ thì diện tích s quy hoạnh tăng$60m^2$

$to (x+2)cdot 4x=xcdot 4x+60$

$to 4x^2+8x=4x^2+60$

$to 8x=60$

$to x=dfrac152$

$to$Diện tích ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật Ɩà $S=xcdot 4x=4x^2=225$

thucquyen:

Đáp án: $S=225m^2$

Giải thích tiến trình giải:

Sửa đề nếu tăng chiều rộng lên $2m$ thì diện tích s quy hoạnh tăng $60m^2$

Gọi chiều rộng hình chữ nhật Ɩà $x,x>0$

$to$Chiều dài hình chữ nhật Ɩà $4x$

Nếu tăng chiều rộng lên $2m$ thì diện tích s quy hoạnh tăng$60m^2$

$to (x+2)cdot 4x=xcdot 4x+60$

$to 4x^2+8x=4x^2+60$

$to 8x=60$

$to x=dfrac152$

$to$Diện tích ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật Ɩà $S=xcdot 4x=4x^2=225$

1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông .tính diện tích s quy hoạnh ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật

Xem thêm : …

Vừa rồi, ý-hay đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông . tính diện tích s quy hoạnh ban đầu của hình chữ nhật nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông . tính diện tích s quy hoạnh ban đầu của hình chữ nhật nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông . tính diện tích s quy hoạnh ban đầu của hình chữ nhật nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng ý-hay tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . nếu tăng chiều rộng lên 2m thì diện tích s quy hoạnh giảm 60m vuông . tính diện tích s quy hoạnh ban đầu của hình chữ nhật nam 2022 bạn nhé.

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu kéo dãn
mỗi chiều thêm 5m thì chiều dài sẽ bằng 2 lần chiều rộng. Tính kích thước ban đầu
của hình chữ nhật.

Chủ đề:

Học toán lớp 4

Hình học lớp 4

Chuyên đề – Mở rộng về hình chữ nhật, hình vuông vắn (lớp 4)

  1 câu vấn đáp

  Bình luận

  Nhận vấn đáp

Giáo viên
Huỳnh Minh Quý
vấn đáp ngày 19/08/2014 05:48:41.

Được cảm ơn bởi Nguyễn Gia Hiển, Ronnie O Sullivan, và 2 người khác

Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và khi thêm
vào mỗi chiều 5m thì chiều dài mới sẽ gấp hai chiều rộng mới nên ta có sơ đồ:

Chiều rộng ban đầu là:

Bạn cần đăng nhập để xem được nội dung này!

Đăng nhập
Đăng ký

iu r nê ta ơồ:

Ciub đầ :
:(2 = (m)

hiuà nầu l
5 3 15

  Cảm ơn
  Bình luận

   -8

  Các bài liên quan

   Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Kéo dài
   chiều dài thêm 18m, chiều rộng thêm 24m, thì được một hình vuông vắn. Tìm kích thước
   ban đầu của hình chữ nhật.

   Một hình chữ nhật có chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 7m. Nếu thêm
   vào chiều dài 2m, thêm vào chiều rộng 1m thì được một hình chữ nhật mới có chiều
   rộng bằng (frac13) chiều dài . Tìm kích thước hình chữ nhật ban đầu.

   Nếu bớt 1 cạnh của hình vuông vắn đi 5m, bớt 1 cạnh khác đi 15m
   thì hình này sẽ trở thành một hình chữ nhật
   mới có chiều dài bằng 2 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

   Một hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 28m. Nếu bớt
   chiều rộng đi 8m, thêm vào chiều dài 4m thì được một hình chữ nhật mới có chiều rộng
   bằng (frac15) chiều dài. Tính kích thước hình chữ nhật ban đầu.

   Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều
   dài bằng 60m. Tìm chiều rộng hình chữ nhật đó.

   Một hình chữ nhật được chia theo chiều dài thành 3 hình có
   diện tích s quy hoạnh theo thứ tự từ bé đến lớn: một hình vuông vắn, một hình chữ nhật có chiều
   dài gấp rưỡi chiều rộng, một hình chữ nhật có chiều dài gấp hai chiều rộng. Biết
   chu vi hình chữ nhật ban đầu là 220m, tìm chiều dài, chiều rộng của nó.

   Một mảnh vườn hình chữ nhật có số đo những cạnh đều là những số
   tự nhiên và chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Diện tích mảnh vườn trong mức chừng từ
   30 (m^2) đến 50 (m^2). Tính chu vi của vườn.

   Một hình chữ nhật có chu vi 6 lần chiều rộng. Tìm chiều dài,
   chiều rộng biết chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 15m.

   Chiều rộng hình chữ nhật bằng (frac13) chiều dài. Nếu bớt chiều
   dài đi 72m, bớt chiều rộng đi 8m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp
   rưỡi chiều rộng và chu vi là 160m. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

   Gửi

    Trả lời

    <!–
    #foreach $T as comment
    <li id=”comment_$T.comment.Id”>
    <div class=”comment2-content” id=”commentContent_$T.comment.Id”>
    <div class=”comment3″>
    <img src=”://hanghieugiatot/$T.comment.UserPhoto” alt=””>
    <div class=”comment4 comment-content”>
    <p. class=”bold”>$T.comment.UserFullName</p.>
    <p. id=”replyContent”>htmlDecode($T.comment.Content)</p.>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class=”comment-content” id=”commentContentEdit_$T.comment.Id” style=”display:none”></div>
    <span id=”btnEdit_$T.comment.Id”>
    <button class=”bt-close” id=”btnCancelEditComment” onclick=”cancelComment($T.comment.Id)” style=”display: none;”>Hủy</button>
    <button id=”btnSaveComment” onclick=”saveComment($T.comment.Id)” style=”display: none”>Lưu</button>
    </span>
    <div class=”comment_a”>
    <a href=”javascript:showReply($T.comment.Id,’Comment’,’#comment_reply_$T.comment.Id’,true)”>Trả lời ($T.comment.ReplyCount)</a>
    #if $T.comment.IsOwner
    <a href=”javascript:editComment($T.comment.Id)”>Sửa</a>
    <a href=”javascript:deleteCommentConfirm(‘deleteComment($T.comment.Id)’)”>Xóa</a>
    #/if
    </div>
    <div class=”comment5 comment5b” id=”comment_reply_$T.comment.Id”></div>
    </li>

    #/for
    –>

    <!–
    #foreach $T as comment
    <li id=”reply_$T.comment.Id” style=”text-align: left”>
    <div class=”comment2-content”>
    <div class=”comment3″>
    <img src=”://hanghieugiatot/$T.comment.UserPhoto” alt=””>
    <div class=”comment4″>
    <p. class=”bold”>$T.comment.UserFullName</p.>
    <p.>htmlDecode($T.comment.Content)</p.>
    </div>
    </div>
    </div>
    </li>

    #/for
    –>

    Reply
    6
    0
    Chia sẻ

    349

    Video Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m ?

    Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m tiên tiến và phát triển nhất

    Share Link Down Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m miễn phí

    Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m miễn phí.

    Hỏi đáp vướng mắc về Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m

    Nếu Pro sau khi đọc nội dung bài viết Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. nếu tăng chiều dài lên 2m , bạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
    #Một #hình #chữ #nhật #có #chiều #dài #gấp #lần #chiều #rộng #nếu #tăng #chiều #dài #lên

    Tinh thanh

    Tinh thanh

    Tôi là người năng động và yêu thích những công việc liên quan đến con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, do đó tôi có thể nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc báo và nghe nhạc để giải trí. và viết blog về tin tức mẹo vặt thủ thuật review video kinh nghiệm hữu ích