Diêm Vương

Diêm Vương

Chào các bạn, tên mình là Kiều và tôi đầu 23 tuổi. Tôi đang học năm cuối ngành khoa học máy tính trường đại học công nghệ. Trong gia đình, tôi là người con duy nhất trong gia đình. Tôi rất thích những thiết bị công nghê cao và xem phim. tôi cókhá nhiều thời gian và tôi hi vọng các bài viết của tôi giúp ích được các bạn trong cuộc sống.

Instagram Photos