Kinh Nghiệm Cách Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS Mới nhất 2022

Share Kinh Nghiệm Cách Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS Mới nhất 2022

Quý khách đang search từ khóa Share Mẹo Cách Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2022-10-30 12:28:38

Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; Cách ghi giấy nộp tiền thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu… Tất cả nhiều chủng loại thuế mà Doanh Nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế.

– Có 2 hình thức nộp giấy nộp tiền vào ngân sách đó là nộp trực tiếp tại khu vực thu ngân sách hoặc nộp qua mạng:
    + Nộp trực tiếp tại khu vực thu ngân sách: Là những bạn ra Ngân hàng mà nơi này được Cơ quan thuế ủy nhiệm thu ngân sách.
    -> Nếu bạn nào chưa tồn tại mẫu thì tải về tại đây:

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

    + Nộp qua mạng: Là những bạn nộp tiền thuế điện tử qua website của Tổng cục thuế như: thuedientu.gdt.gov.vn

Dưới đây Kế toán xin hướng rõ ràng theo từng cách:

———————————————————————————————–

1. Cách viết giấy nộp. tiền thuế khi nộp. trực tiếp.:

 

– Cách này những những bạn sẽ phải tải Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước phía trên về -> Sau đó ghi thông tin, ký tên, đóng dấu -> Mang ra khu vực thu ngân sách để nộp + Tiền thuế.
 

 

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số
84/năm trong năm này/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □       Chuyển khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………

Mã hiệu: ………
Số: ……………

 – Các bạn lựa chọn hình thức nhé: Tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, loại tiền …

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty…Mã số thuế:  … Ghi mã số thuế Cty
Địa chỉ: ………………Ghi địa chỉ Công ty
Quận, Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………

Người nộp thay: …Trường hợp nộp thay thì viết vào đây Mã số thuế: …
Địa chỉ: ……………………………
Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng mà Doanh Nghiệp bạn mở thông tin tài khoản trích TK số: Số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của Doanh Nghiệp bạn (hoặc) thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo: 
TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK tịch thu hoàn thuế GTGT □

– Chọn ô “TK thu NSNN” riêng với trường hợp nộp những khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc những khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Chọn ô “TK tịch thu hoàn thuế GTGT” riêng với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị ngày càng tăng đã được hoàn theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không gồm có nộp trả lại số tiền thuế giá trị ngày càng tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.
vào thông tin tài khoản của KBNN : Kho bạc nhà nước nơi Cty Đk marketing thương mại tỉnh, TP: 
tin tức thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên khuôn khổ cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng nhà nước ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên khuôn khổ do khối mạng lưới hệ thống phục vụ.

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách).

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:
                              Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
                              Thanh tra nhà nước □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Nếu nộp thuế theo Quyết định của những Cơ quan thì chọn một trong những ô tương ứng với cơ quan phát hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra nhà nước”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

– Trường hợp thực thi nộp thuế theo quyết định hành động của cơ quan thuế những cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
 
Tên cơ quan quản trị và vận hành thu: Chi cục thuế quản trị và vận hành Doanh Nghiệp bạn.

Phần dành riêng cho những người dân nộp thuế ghi

Phần dành riêng cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định hành động / Số thông tin

Kỳ thuế/ Ngày quyết định hành động/ Ngày thông tin

Nội dung những khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

 Ví dụ Nộp tiền thuế TNDN

 

 Q4/2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại

Ghi chú: Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV.2022. 

 

 4.000.000

 754

 1052

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ
Nộp Thuế môn bài

 

 00/CN/2022

Lệ phí môn bài (bậc 2).

Ghi chú: Nộp lệ phí môn bài năm 2022

 

 2.000.000

 754

 2863

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): Ghi số tiền bằng chữ.
– Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;
– Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Cách ghi Mã Chương, Mã tiểu mục xem tại đây:

Cách ghi mã chương mã nội dung kinh tế tài chính

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
                Mã CQ thu:.Không ghi phần này.    Nợ TK: ……………..
               Mã ĐBHC: ……………….                    Có TK: ……………..  

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng cty

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

(Ghi chức vụ, ký, họ tên và đóng dấu)

 

——————————————————————————————————
 

Cách ghi giấy nộp tiền thuế nhà thầu:

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty mà Cty bạn nộp thay – Mã số thuế: Ghi mã số thuế nhà thầu
Người nộp thay: Ghi tên Công ty bạn – Mã số thuế: Ghi mã số thuế Cty Bạn.

Cách ghi Mã Chương thuế nhà thầu:

– Nếu Doanh Nghiệp thuộc cấp Trung ưng quản trị và vận hành
        161         Nhà thầu chính ngoài nước
        162         Nhà thầu phụ ngoài nước

– Nếu Doanh Nghiệp thuộc cấp Cục thuế quản trị và vận hành
        561         Nhà thầu chính ngoài nước
        562         Nhà thầu phụ ngoài nước

– Nếu Doanh Nghiệp bạn thuộc cấp Chi cục thuế quản trị và vận hành
        754         Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Cách ghi Mã Tiểu mục thuế nhà thầu:

Chú ý: – Mã tiểu mục vẫn là mà tiểu mục của loại thuế mà Doanh Nghiệp bạn phải nộp nhé (Hoặc là Mã tiểu mục trên Thông báo của Cơ quan thuế khi những bạn Đk Mã số thuế nhà Thầu), việc này tùy từng Chi cục hướng dẫn

VD: Mã tiểu mục Thuế GTGT là: 1701 – Hoặc có chi cục hướng dẫn là 433

Tóm lại: Mã Chương và Mã Tiểu: Các bạn ghi theo Thông báo của cơ quan thuế khi những bạn Đk MST nhà thầu Hoặc xác lập như trên.
 

———————————————————————————————–

2. Cách lập giấy nộp tiền thuế qua mạng điện tử:

– Tức là Doanh Nghiệp sẽ Đk nộp tiền thuế điện tử qua trang thuedientu.gdt.gov.vn

=> Chi tiết cách Đk nộp thuế điện tử và Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử -> Các bạn xem rõ ràng tại đây nhé:

Cách Đk nộp tiền thuế điện tử

Lưu ý: Nếu muốn nộp. tiền thuế điện tử qua mạng thì Doanh Nghiệp bạn phải có Chữ ký số (Token) nhé.

Dưới đấy là một trong Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước hoàn hảo nhất và được nộp điện tử thành công xuất sắc:

—————————————————————————————————-

Các bạn có nhu yếu muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình trọn vẹn có thể lập văn bản báo cáo giải trình quyết toán thuế năm, trọn vẹn có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực hành thực tiễn
 

——————————————————————————————-

344

Link tải về Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS mới nhất, Postt sẽ hỗ trợ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS

You đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Cách #viết #giấy #nộp #tiền #vào #ngân #sách #nhà #nước #mẫu #C102NS

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x