Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp) 2022

Cập Nhật Hướng Dẫn Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam tình hình và giải pháp) Chi Tiết

VŨ THỊ YẾN (Trường Đại học Thương mại)

Nội dung chính

 • 2. Khái quát về vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế
 • 3. Thực trạng thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế vào Việt Nam quy trình 2010 – 2020
 • 4. Kết luận
 • Video tương quan

TÓM TẮT:

Bài viết phân tích tình hình thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI) vào Việt Nam quy trình 2010 – 2020. Từ số liệu được tác giả tổng hợp từ những văn bản báo cáo giải trình của Cục Đầu tư quốc tế và Tổng cục Thống kê, đã cho toàn bộ chúng ta biết dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực trong quy trình 2010 – 2020, nhất là yếu tố ngày càng tăng liên tục của tổng số vốn góp vốn đầu tư và số dự án công trình bất Động sản Đk mới vào Việt Nam từ thời điểm năm năm ngoái trở lại đây. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất kiến nghị một số trong những hàm ý chủ trương để duy trì kĩ năng đối đầu đối đầu, thu hút được những dự án công trình bất Động sản FDI lớn, và dòng vốn FDI thế kỷ mới hướng tới nghành công nghiệp công nghệ tiên tiến cao.

Từ khóa: vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế, góp vốn đầu tư quốc tế, FDI.

Sau 30 năm Open thu hút góp vốn đầu tư quốc tế, dòng vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI) vào Việt Nam đang không ngừng nghỉ tăng. Năm 2010, vốn góp vốn đầu tư thực thi đạt 11 tỷ USD, tới năm năm ngoái đã đạt 14,5 tỷ USD, và tới năm năm trong năm này đã đạt 15,8 tỷ USD. Tính đến thời gian ở thời gian cuối năm 2017, Việt Nam đã thu hút được trên 25.000 dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế với tổng mức góp vốn đầu tư Đk hơn 333 tỷ USD. Đến nay, 129 vương quốc/vùng lãnh thổ đã góp vốn đầu tư vào Việt Nam. Các dự án công trình bất Động sản FDI đã hiện hữu tại 63/63 địa phương, vốn FDI cũng khá được góp vốn đầu tư vào 19/21 ngành nghề sản xuất marketing thương mại của Việt Nam (Bộ Tài chính, 2018). Theo số liệu của Cục Đầu tư quốc tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 vốn FDI vào Việt Nam đạt 38,95 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm 2018. Trong số đó, số dự án công trình bất Động sản Đk góp vốn mới được cấp giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư là 3883 dự án công trình bất Động sản với giá trị 16,75 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những vương quốc mê hoặc nhà góp vốn đầu tư quốc tế.

Vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế đã là một động lực chính cho việc phát triển kinh tế tài chính và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế của Việt Nam. Giai đoạn mới gần đây dòng vốn FDI và lượng vốn FDI góp vốn đầu tư vào Việt Nam luôn tăng mạnh theo từng năm. Chính sách Open cho FDI và thương mại của Việt Nam cho tới nay rõ ràng đã hỗ trợ tăng cường việc Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới, tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và phong phú hóa xuất khẩu. Đồng thời, chủ trương này đã tạo ra số lượng lớn việc làm cho một lực lượng dân số trẻ và đang ngày càng tăng, từ đó cải tổ được thu nhập của Nhà nước và cán cân thanh toán vương quốc. Ngoài những quyền lợi trực tiếp, thực tiễn đã và đang cho toàn bộ chúng ta biết vốn FDI đã khởi đầu tạo ra những quyền lợi gián tiếp đáng kể nhờ tạo hiệu ứng lan toả sang những nghành khác của nền kinh tế thị trường tài chính, như trình làng những công nghệ tiên tiến, tuyệt kỹ marketing thương mại mới, những chuẩn mực quốc về sản xuất và dịch vụ, phát triển kỹ năng cho nhân lực, cũng như tạo việc làm trong những ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, 2018).

2. Khái quát về vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế

Đầu tư trực tiếp quốc tế là một hoạt động và sinh hoạt giải trí nhận được nhiều sự quan tâm của những tổ chức triển khai và những vương quốc trên toàn thế giới, lúc bấy giờ có nhiều khái niệm về hoạt động và sinh hoạt giải trí này:

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF, 1993): “Đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI) là hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư được thực thi nhằm mục đích thiết lập những quan hệ kinh tế tài chính lâu dài với một doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ của một nền kinh tế thị trường tài chính khác nền kinh tế thị trường tài chính nước chủ góp vốn đầu tư, mục tiêu của chủ góp vốn đầu tư là giành quyền quản trị và vận hành thực sự doanh nghiệp.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB): FDI là loại góp vốn đầu tư ròng (thuần) vào một trong những vương quốc để nhà góp vốn đầu tư đã có được quyền quản trị và vận hành lâu dài (nếu nắm được tối thiểu 10% Cp thường) trong một doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một nền kinh tế thị trường tài chính khác (riêng với chủ góp vốn đầu tư).

Theo Luật Đầu tư Việt Nam: Đầu tư trực tiếp quốc tế là hình thức góp vốn đầu tư do nhà góp vốn đầu tư quốc tế bỏ vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào vào vương quốc khác để đã có được quyền sở hữu và quản trị và vận hành hoặc quyền trấn áp một thực thể kinh tế tài chính tại vương quốc này, với tiềm năng tối đa hóa quyền lợi của tớ.

3. Thực trạng thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế vào Việt Nam quy trình 2010 – 2020

Với lợi thế đối đầu đối đầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư thông thoáng, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chính trị ổn định, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kinh tế tài chính vĩ mô phát triển ổn định, nguồn nhân lực dồi dào với ngân sách thấp, Việt Nam là một trong những vương quốc mê hoặc với nhà góp vốn đầu tư quốc tế. Nhờ những lợi thế đó,  dòng vốn FDI vào Việt Nam trong năm mới tết đến gần đây có Xu thế tăng thêm, nhất là sau khoản thời hạn Việt Nam tham gia vào những hiệp định thương mại tự do (FTA) tuy nhiên phương và đa phương.

Giai đoạn từ thời điểm năm 2010 – năm trước đó vốn FDI Đk có sự xấp xỉ liên tục và tăng nhẹ từ 19,89 tỷ USD năm 2010 lên 21,92 tỷ USD vào năm năm trước đó. Từ sau năm năm ngoái tổng vốn FDI Đk vào Việt Nam có sự ngày càng tăng mạnh mẽ và tự tin và liên tục, với tổng vốn góp vốn đầu tư vào Việt Nam năm năm ngoái là 22,7 tỷ USD, thì đến năm 2019 số lượng này tăng thêm 38,95 tỷ USD.

Năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19, nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới bị tác động nghiêm trọng nên vốn góp vốn đầu tư quốc tế Đk vào Việt Nam có sự sụt giảm, chỉ đạt tới 28,53 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2019 (Hình 1).

Không chỉ ngày càng tăng về số vốn Đk, mà vốn FDI thực lúc bấy giờ cũng tăng dần hơn thế nữa trong quy trình năm ngoái- 2019, từ 14,5 tỷ USD lên 20,38 tỷ USD; số dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư Đk mới tăng từ là 1.843 dự án công trình bất Động sản năm năm ngoái lên 3.883 dự án công trình bất Động sản năm 2019.

Đến năm 2020, do chịu ràng buộc chung của đại dịch Covid-19, hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của những doanh nghiệp bị tác động nên những dự án công trình bất Động sản FDI vào Việt Nam có sự sụt giảm cả về vốn Đk, và những dự án công trình bất Động sản Đk mới, nhưng vốn thực thi chỉ sụt giảm nhẹ, đạt 98% so với năm 2019 (Bảng 1).

Về nghành góp vốn đầu tư:

Trong quy trình 2010 – 2020 vừa qua, những nhà góp vốn đầu tư quốc tế đã góp vốn đầu tư vào 19 ngành nghành, trong số đó công nghiệp chế biến, sản xuất luôn là nghành thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà góp vốn đầu tư quốc tế nhất với tổng số vốn Đk cấp phép mới và tăng thêm luôn xấp xỉ trong mức chừng 13 – 24 tỷ USD, chiếm tỷ suất Phần Trăm cao trong tổng số vốn góp vốn đầu tư Đk (40 – 70%). Ngoài ra, những nghành như marketing thương mại bất động sản, bán sỉ, marketing thương mại nhỏ lẻ hay sản xuất phân phối điện cũng rất nổi trội trong những ngành nhận được nguồn vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế.

Tính đến hết năm 2019, nghành công nghiệp chế biến, sản xuất là nghành thu hút được nhiều sự quan tâm của những nhà góp vốn đầu tư, chiếm tỉ trọng tốt nhất với tổng vốn Đk là 214,6 tỷ USD, ứng với 59% tổng số vốn Đk. Số dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của nghành này tốt nhất với 14.463 dự án công trình bất Động sản, ứng 46,7% tổng số dự án công trình bất Động sản. Lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai với tổng số vốn Đk là 58,4 tỷ USD (chiếm 16% tổng số vốn Đk). Đáng để ý quan tâm, đã có sự ngày càng tăng tỷ trọng vốn góp vốn đầu tư vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại bất động sản với việc xuất hiện của những tập đoàn lớn lớn đa vương quốc nổi tiếng như: CapitaLand, Sunwal Group, Mapletree, Kusto trang chủ,… Bên cạnh đó, nghành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí chiếm 6,5% tổng số vốn Đk.

Năm 2020, ngành công nghiệp chế biến, sản xuất là nghành thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của nhà góp vốn đầu tư quốc tế với 800 dự án công trình bất Động sản cấp phép mới, 680 dự án công trình bất Động sản kiểm soát và điều chỉnh vốn góp vốn đầu tư và 1268 lượt góp vốn, mua Cp với tổng số vốn là 13,601 tỷ USD, chiếm 47,67% tổng vốn góp vốn đầu tư. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt và hơi nước đứng thứ hai đạt 5,1426 tỷ USD chiếm 18,03% tổng vốn góp vốn đầu tư. Hoạt động marketing thương mại bất động sản đứng thứ 3 với 4,18495 tỷ USD chiếm 14,67% tổng vốn góp vốn đầu tư. Nhìn chung, những ngành công nghệ tiên tiến chế biến, marketing thương mại bất động sản, sản xuất và phân phối điện, dịch vụ lưu trú ăn uống,… là những ngành thu hút vốn góp vốn đầu tư FDI vào nhiều nhất.

Về đối tác chiến lược góp vốn đầu tư:

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê,  tính đến hết năm 2020 Việt Nam đã thu hút được tổng số vốn Đk trên 377 tỷ USD với tổng số 33.148 dự án công trình bất Động sản từ những vương quốc và vùng lãnh thổ. Có 10 vương quốc cam kết với số vốn trên 10 tỷ USD. Trong số đó đứng đầu là Nước Hàn với tổng vốn Đk 69,3 tỷ USD và 9.149 dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (chiếm 18,3% tổng vốn góp vốn đầu tư); Nhật Bản đứng thứ hai với 60,1 tỷ USD và 4.674 dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (chiếm gần 15,9% tổng vốn góp vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc chiếm 14,8%, 8,9%, 6,6% và 4,7% (Hình 2).

Trong quy trình năm trong năm này – 2020, số vương quốc và vùng lãnh thổ góp vốn đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng thêm, tính đến thời gian ở thời gian cuối năm 2020 thì số lượng này lên tới 139 vương quốc và vùng lãnh thổ. Trong số đó thì Nước Hàn là vương quốc có nhiều vốn góp vốn đầu tư tại Việt Nam nhất với tổng vốn góp vốn đầu tư chiếm từ 17 – 19% tổng số vốn FDI. Đứng thứ hai là Nhật Bản với vốn góp vốn đầu tư luôn xấp xỉ trong mức chừng 14 – 17% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Ngoài 2 nước có số vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế lớn kể trên thì trong quy trình năm trong năm này – 2020, Việt Nam cũng nhận được thật nhiều những khoản vốn FDI từ những nước và vùng lãnh thổ khác ví như: Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông,…

4. Kết luận

Có thể thấy, quy trình 2010 – 2020 Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thu hút vốn FDI vào phát triển kinh tế tài chính – xã hội. Mặc dù đã có được kết quả góp vốn đầu tư FDI ấn tượng, nhưng Việt Nam vẫn chưa phải là vương quốc mê hoặc nhà góp vốn đầu tư quốc tế nhất khu vực ASEAN. Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết, nhiều tập đoàn lớn lớn đa vương quốc đã chọn Thái Lan, Malaysia, Indonesia… để góp vốn đầu tư vì có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư đối đầu đối đầu nhất ASEAN và có ngành công nghiệp tương hỗ phát triển, tạo Đk thuận tiện cho những doanh nghiệp FDI. Vì vậy, Việt Nam cần thay đổi kế hoạch về chủ trương để duy trì kĩ năng đối đầu đối đầu trong ASEAN, bảo vệ sự bền vững và kiên cố của luồng vốn FDI tiếp nhận được và tăng cường thu hút vốn FDI có mức giá trị ngày càng tăng dần hơn thế nữa. Điều này nhằm mục đích đạt được những tiềm năng phát triển kinh tế tài chính – xã hội. Để thực thi được điều này, nhà nước cần chú trọng tới những chủ trương sau:

Thứ nhất, cần hoàn thiện khung pháp lý về góp vốn đầu tư quốc tế đảm bảo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và Đk thông thoáng hơn cho nhà góp vốn đầu tư, nhưng vẫn phải phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam.

Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính theo phía đơn thuần và giản dị, gọn nhẹ cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư quốc tế. Phải thường xuyên thanh tra rà soát, sửa đổi tương hỗ update những quy định hành chính tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư để vừa khuyến khích những nhà góp vốn đầu tư vừa đảm bảo phù phù thích hợp với những quy định chung của Nhà nước. Các thủ tục hành chính cần công khai minh bạch hoá, minh bạch hoá và được công bố rộng tự do trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, đảm bảo thông tin đến với những nhà góp vốn đầu tư quốc tế một cách thuận tiện nhất.

Thứ ba, cần chú trọng và triệu tập góp vốn đầu tư hạ tầng vật chất kỹ thuật tạo thuận tiện cho nhà góp vốn đầu tư quốc tế. Việc phát triển khối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật làm tăng sự mê hoặc của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư và tạo Đk thuận tiện cho những nhà góp vốn đầu tư quốc tế.

Thứ tư, đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực có rất chất lượng phục vụ nhu yếu những doanh nghiệp FDI. Việt Nam cần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho những ngành công nghệ tiên tiến cao, phục vụ nhân lực cho những dự án công trình bất Động sản FDI.

Thứ năm, tăng cường thu hút FDI thế kỷ mới, hướng tới nghành công nghiệp công nghệ tiên tiến cao. Việt Nam cần dữ thế chủ động lựa chọn những dự án công trình bất Động sản, nhà góp vốn đầu tư quốc tế và công nghệ tiên tiến thích hợp, tăng cường thu hút những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư công nghệ tiên tiến cao, dành những ưu đãi góp vốn đầu tư đặc biệt quan trọng cho những loại dự án công trình bất Động sản này. Bên cạnh đó, hạn chế cấp phép cho những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến lỗi thời, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Cuối cùng, triệu tập phát triển công nghiệp tương hỗ theo phía triệu tập vào một trong những số trong những ngành, thành phầm trọng điểm, để phát huy tối đa tác động phủ rộng của những dự án công trình bất Động sản FDI, giúp những doanh nghiệp Việt Nam trọn vẹn có thể tham gia vào chuỗi phục vụ của những doanh nghiệp FDI.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 • Bộ Tài chính, (2018), Chính sách thuế và ưu đãi góp vốn đầu tư trong góp vốn đầu tư quốc tế tại Việt Nam, Kỷ yếu hội nghị 30 năm thu hút góp vốn đầu tư quốc tế tại Việt Nam.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (2018), Chiến lược và khuynh hướng kế hoạch thu hút FDI thế kỷ mới quy trình 2018 – 2030.
 • Quốc hội (2005), Luật Đầu tư, NXB Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô.
 • Viện nghiên cứu và phân tích Quản lý kinh tế tài chính Trung ương – Trung tâm tin tức tư liệu (2017), Đầu tư trực tiếp quốc tế: Một số yếu tố về tình hình và giải pháp.
 • Ngô Trần Xuất (2018), Thu hút góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế tại vùng kinh tế tài chính trọng điểm trung bộ trong toàn cảnh hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Học viện Khoa học xã hội.
 • Vũ Duy Vĩnh, Vũ Hoàng Yến (2017), Việt Nam – 30 năm thu hút và sử dụng FDI, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 05 (166)-2017.
 • IMF (1993). Balance of payments manual (Fifth ed.). IMF.
 •  The current situation of attracting foreign direct investment

  into Vietanm in the period from 2010 to 2020

  Ph.D Vu Thi Yen

  Thuongmai University

  ABSTRACT:

  This paper analyzes the current situation of attracting foreign direct investment (FDI) into Vietnam in the period from 2010 to 2020. By analyzing data collected from reports of the Department of Foreign Investment and the General Statistics Office, the paper finds out that the FDI inflow into Vietnam experienced positive changes in the period from 2010 to 2020. Especially, the FDI inflow had seen continuous increases in the total investment capital and the number of newly registered projects in Vietnam since năm ngoái. Based on the paper’s findings, some policy implications are proposed to help Vietnam maintain its national competitiveness to attract more large foreign-invested projects and the new generation FDI inflows into the country’s high-tech industry sector.

  Keywords: foreign direct investment, foreign investment, FDI.

  [Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 5, tháng 3 năm 2021]

  Review Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam tình hình và giải pháp) ?

  Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam tình hình và giải pháp) mới nhất , Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam tình hình và giải pháp) Free.

  Hỏi đáp thắc mắc về Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam tình hình và giải pháp)

  Nếu sau khoản thời hạn đọc nội dung bài viết Thu hút vốn góp vốn đầu tư trực tiếp quốc tế (FDI vào ngành nông nghiệp Việt Nam tình hình và giải pháp) vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Thu #hút #vốn #đầu #tư #trực #tiếp #nước #ngoài #FDI #vào #ngành #nông #nghiệp #Việt #Nam #thực #trạng #và #giải #pháp

  Tinh thanh

  Tinh thanh

  Tôi là người năng động và yêu thích những công việc liên quan đến con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, do đó tôi có thể nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc báo và nghe nhạc để giải trí. và viết blog về tin tức mẹo vặt thủ thuật review video kinh nghiệm hữu ích